Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Viện Tài nguyên và Môi trường: Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”
Ngày 6/12/2017, Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES), ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia đã trình bày, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu gần đây về đa dạng sinh học, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu đến từ ĐHQGHN và các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học có liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Hoàng Văn Thắng – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, Viện là một trong những cơ sở nghiên cứu có truyền thống trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững của cả nước. Trong hơn một thập kỷ qua, Viện đã thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý. Những kết quả nghiên cứu này hàng năm đều được chia sẻ, trao đổi thông qua các cuộc hội thảo khoa học thường niên do Viện tổ chức.

PGS.TS. Vũ Văn Tích –Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo. Ông đánh giá, Hội thảo đã đề cập và bàn luận những vấn đề hết sức thời sự và nóng bỏng của đất nước trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong xu thế các đơn vị của ĐHQGHN tích cực phối hợp với các bộ, ngành tiến hành các nghiên cứu mang tính chất liên ngành, đa ngành, lồng ghép và tích hợp trong các lĩnh vực khoa học như thể chế, chính sách, khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn…, nhằm giúp Việt Nam có thể ứng phó một cách nhanh chóng và có hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, ông cũng khẳng định, Viện Tài nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị trong ĐHQGHN luôn tiên phong trong việc thúc đẩy các cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành, đa lĩnh vực, nhằm đem đến những kiến thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn cũng như kiếm tìm những giải pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học một cách khôn ngoan nhất.

Hội thảo đã nhận được 47 báo cáo khoa học và tham luận từ các nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý từ các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và quản lý trên khắp cả nước, và 10 báo cáo tiêu biểu đã được lựa chọn trình bày tại 3 phiên họp, bao gồm phiên toàn thể “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và 2 phiên chuyên đề: “Mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu” và “Bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Kết luận Hội thảo, TS. Võ Thanh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp các ý kiến trao đổi thảo luận và rút ra đề xuất một số định hướng nghiên cứu và đào tạo trong thời gian tới của Viện, đó là thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (ecosystem-based approach) và giải pháp dựa trên thiên nhiên (nature-based solution) trong ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, cũng như đẩy mạnh nghiên cứu về dịch vụ hệ sinh thái và đề xuất khả năng áp dụng trong tăng trưởng xanh.

 VNU – CRES / Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   |