Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sáng tạo, đổi mới, thiết thực và hiệu quả
Năm 2018 là năm bản lề trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, là năm mà quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Quá trình này đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục đại học nói riêng cũng như đòi hỏi các trường đại học trong nước phải liên tục đổi mới và điều chỉnh theo hướng tự chủ hơn và tự chịu trách nhiệm cao hơn. Thêm vào đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những tác động mạnh mẽ cả tích cực và tiêu cực đối với nền kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với thị trường lao động, đang đưa lại cả cơ hội lẫn thách thức đan xen nhau đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Trong bối cảnh đó, với tư cách là một Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu và với sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng lượng cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đào tạo trong ĐHQGHN được xác định là một trong những cấu phần quan trọng của một Đại học đổi mới, sáng tạo hay Đại học phát triển dựa trên đổi mới và sáng tạo. Điều này thể hiện tính dẫn đầu, tính tiên phong và tính nền tảng của Đại học đối với phát triển của xã hội và cũng phù hợp với giai đoạn phát triển của Việt Nam hiện nay: giai đoạn chuyển đổi từ phát triển chủ yếu dựa trên các yếu tố đầu vào sang phát triển chủ yếu dựa trên sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào và hướng tới đổi mới, sáng tạo. Văn hóa và nền tảng của đổi mới và sáng tạo này sẽ được tạo dựng và phát huy trong một Đại học thông minh, số hóa và có trách nhiệm xã hội cao.

Với sứ mạng và nền tảng phát triển đó, triết lý đào tạo được xác định là khai phóng và học tập suốt đời. Đào tạo trong ĐHQGHN nhằm giúp cho cả người học và người dạy giải phóng và phát huy tối đa mọi tiềm năng và thế mạnh của mình. Do vậy, tư duy sáng tạo và đổi mới sẽ là trọng tâm của đào tạo nhằm giúp cho người học có khả năng tự tìm kiếm và khám phá kiến thức, đặc biệt là các kiến thức liên ngành và đa ngành; khả năng áp dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn và khởi nghiệp; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi và khả năng tư duy độc lập…Trên cơ sở đó, các chương trình đào tạo không chỉ bao gồm những chương trình đào tạo chuyên sâu mà còn cả những chương trình đào tạo mang tính liên ngành (Cross disciplinary) và đa ngành (Multi disciplinary), được tổ chức bằng nhiều phương thức và hình thức đào tạo linh hoạt, đa dạng, bao gồm cả đào tạo theo module, đào tạo online, đào tạo kết hợp với doanh nghiệp…Các chương trình đào tạo được ưu tiên mở mới là những chương trình đào tạo liên thông, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN; các chương trình đào tạo đang có nhu cầu cao của xã hội và thị trường sẵn sàng chi trả; các chương trình đào tạo mới, sáng tạo và đặc sắc, bắt nhịp với xu thế phát triển mới cả trong nước và quốc tế cũng như của cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2017, ĐHQGHN đã mở thêm 09 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học; 08 CTĐT trình độ thạc sĩ; 04 CTĐT trình độ tiến sĩ, trong đó có những chương trình mới và đặc biệt như chương trình đào tạo kỹ sư ngành công nghệ hàng không vũ trụ…

Với thế mạnh của một Đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đào tạo trong ĐHQGHN luôn gắn với nghiên cứu, kể cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu là cơ sở cho đào tạo, nghiên cứu dẫn dắt đào tạo và quá trình đào tạo cũng chính là quá trình nghiên cứu. Chính vì vậy, đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo trình độ tiến sỹ của ĐHQGHN luôn được chú trọng và ưu tiên phát triển. Năm 2017, ĐHQGHN đã ban hành quy chế đào tạo tiến sỹ mới theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo và tiệm cận dần chuẩn quốc tế; giảm thiểu và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tạo tính tự chủ cao cho các đơn vị đào tạo và giáo viên hướng dẫn; nâng cao trách nhiệm của cả người dạy và người học; gắn đào tạo với nghiên cứu; hướng tới chuẩn quốc tế trong công bố kết quả nghiên cứu...Đào tạo trình độ tiến sỹ là một trong những trọng tâm của công tác đào tạo trong năm 2018 và để thực hiện được thành công cần có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong toàn ĐHQGHN, đặc biệt là sự nỗ lực của từng cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nghiên cứu sinh.

Chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đào tạo của ĐHQGHN. Chính vì vậy, trong năm 2018, trên nền tảng chất lượng đã được tạo dựng thông qua các chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, nhiệm vụ chiến lược và chất lượng cao, ĐHQGHN sẽ hướng tới việc chuẩn hóa các phương thức đào tạo; kết hợp giữa đào tạo “quy chuẩn” với đào tạo mang tính “cá thể hóa”; đổi mới phương thức đào tạo tín chỉ, đào tạo các môn chung, đào tạo kỹ năng bổ trợ, hoạt động thực tập và thực tế sinh viên; tăng cường tính liên thông giữa các trình độ đào tạo và đẩy mạnh đào tạo liên kết quốc tế…

Kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo; đổi mới công tác chính trị và học sinh, sinh viên với tư duy cung cấp dịch vụ và hỗ trợ (thực hiện 03 duy nhất và 03 thống nhất: một cửa duy nhất; một thẻ duy nhất; một hồ sơ duy nhất; các phần mềm quản lý đào tạo, thu hút sinh viên quốc tế và xét học bổng ngoài ngân sách thống nhất); tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút sinh viên quốc tế; xây dựng một nền tảng công nghệ thông tin hiện đại; tạo đột phá về cơ sở vật chất, đặc biệt là ở Hòa Lạc và tăng cường công tác tài chính...là những hoạt động sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ và giúp cho công tác đào tạo trong ĐHQGHN thực hiện được mục tiêu đặt ra không chỉ trong năm 2018 mà cả trong những năm tiếp theo với phương châm “Sáng tạo, đổi mới, thiết thực và hiệu quả”.

 Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn
Ảnh: Ngọc Tùng - Bản tin ĐHQGHN số 322+323
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   |