Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU - ULIS: Tăng cường nghiên cứu ứng dụng theo đặc thù
Đó là chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 của Trường ĐH Ngoại ngữ vào ngày 8/8/2018.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng cùng Ban Giám hiệu và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Nguyễn Xuân Long đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Trong năm học qua, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã đạt được những thành tích nổi bật như: (i) Tuyển sinh thành công cả về số lượng và chất lượng ở bậc đào tạo trung học phổ thông chuyên, đại học; Thực hiện rà soát các yếu tố đảm bảo chất lượng toàn bộ chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học và sau đại học; (ii) Xây dựng và tuyển sinh thành công 03 CTĐT chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT: ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Hàn Quốc; (iii) Thực hiện đúng tiến độ đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc; Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế One Asia Convention Ha Noi 2018; Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức của giảng viên tại Trường ĐH Ngoại ngữ và Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN; (iv) Hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng 46 nhiệm vụ thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; (v) Hoàn thành và triển khai Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ giai đoạn 2018-2020 cho sinh viên trong Trường.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà trường cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, nguyên nhân trên các lĩnh vực công tác như: việc tuyển sinh một số ngành ở bậc đại học và sau đại học gặp nhiều khó khăn; số lượng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín (trong danh mục của ISI và SCOPUS) chưa cao; số lượng bài báo của các cán bộ giảng viên trong Trường gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài chưa nhiều, chưa tương xứng với nguồn lực KHCN của Trường; chưa xây dựng được các dự án, chương trình hợp tác quốc tế có quy mô lớn...

Báo cáo cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 – 2019, đó là: Tiếp tục tăng cường các yếu tố đảm bảo chất lượng để nâng cao tính cạnh tranh, mức độ thu hút người học ở các bậc học, các chương trình đào tạo; Mở rộng quy mô các CTĐT Chất lượng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, hoàn thành Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc và tổ chức thành công các hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế; Triển khai thành công Đề án Đổi mới công tác thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho SV Trường ĐHNN – ĐHQGHN giai đoạn 2018-2020; Chủ động đề xuất ý tưởng, tích cực tham gia, đóng vai trò nòng cột trong các chương trình hợp tác với địa phương về lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG và các đề án, dự án khác …

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả Trường ĐH Ngoại ngữ đạt được trong năm học vừa qua và cho rằng những thành tích trong công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học… ngày càng góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Trường. Giám đốc mong rằng Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều chuyển đổi, thách thức như hiện nay.

Giám đốc đề nghị, Trường cần phát huy thế mạnh nguồn nhân lực để triển khai các chương trình về đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cho phát triển bền vững. Đồng thời, cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ, đặc biệt năng lực về nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu.

Đánh giá Trường ĐH Ngoại ngữ có nhiều đặc thù và thuận lợi trong phát triển nghiên cứu khoa học, Giám đốc yêu cầu cần có những giải pháp thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng cũng như áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của mình. Đồng thời, ông cũng cho rằng cần đẩy mạnh hơn những nghiên cứu về quan hệ quốc tế, khu vực học và các vấn đề quốc tế.

Phát triển các chương trình đào tạo mới theo hướng tiếp nối các chương trình đã mở, như CTĐT chất lượng cao thu học phí theo đảm bảo chất lượng đào tạo, mở các ngành ngôn ngữ mới, đào tạo sau đại học,… là những đề nghị tiếp theo mà Giám đốc ĐHQGHN đưa ra tại Hội nghị. Ông mong rằng, Trường ĐH Ngoại ngữ cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, để trở thành một trung tâm có các phương pháp, công cụ, hệ thống giảng dạy, học tập & nghiên cứu về lĩnh vực ngoại ngữ tiên tiến nhất cả nước.

Tại Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng yêu cầu Trường ĐH Ngoại ngữ cần phát triển đào tạo tài năng chất lượng cao phù hợp, từ bậc phổ thông đến bậc sau đại học; hướng đến phát triển nguồn lực tài chính bền vững; phát huy ưu thế về đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ để thu hút đội ngũ các chuyên gia quốc tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phát triển CSVC và hạ tầng định hướng Hòa Lạc…

Nhân dịp này, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cho PGS.TS. Lâm Quang Đông.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cho PGS.TS Lâm Quang Đông

Một số kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường ĐH Ngoại ngữ:

Về đào tạo, triển khai có hiệu quả 04 nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo năm học 2017-2018, thực hiện đồng bộ 09 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội về đào tạo bao gồm các giải pháp trong (i) tuyển sinh, (ii) xây dựng CTĐT, ưu tiên CTĐT CLC-TT23, (iii) xây dựng học liệu, (iv) đổi mới KTĐG, (v) tăng cường tính thực tế, trải nghiệm trong đào tạo, (vi) hỗ trợ người học, kết nối doanh nghiệp, (vii) đánh giá, phản hồi, (viii) xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và (ix) tăng cường truyền thông. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức đào tạo CTĐT bằng kép. Mở mới CTĐT bằng kép Ngôn ngữ Anh cho sinh viên Khoa Quốc tế.

Về KHCN, tính đến tháng 6/2018 đã có 06 đề tài KHCN cấp cơ sở và 01 đề tài KHCN cấp ĐHQGHN đã được phê duyệt và triển khai; Nghiệm thu 18 đề tài KHCN (trong đó có 15 đề tài cấp cơ sở, 03 đề tài cấp ĐHQGHN). Triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc.

Năm học 2017 - 2018, cán bộ Nhà trường đã công bố được 94 bài báo và 133 báo cáo trong nước; 09 bài báo và 72 báo cáo quốc tế; công bố 03 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI/Scopus; xuất bản 09 sách chuyên khảo.

Trong năm học qua, Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài thuộc Trường ĐHNN - ĐHQGHN đã phát hành 06 số, trong đó có 02 số xuất bản bằng tiếng Anh.

Trường đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 05 hội thảo khoa học quốc gia, 05 hội thảo, tọa đàm quốc tế. Đặc biệt, Nhà trường đã phối hợp với Quỹ One Asia Foundation tổ chức thành công hội thảo quốc tế One Asia Convention Hanoi 2018 với sự tham gia của hơn 600 đại biểu, trong đó có 510 đại biểu quốc tế.

Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên: Tiếp tục đổi mới, tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp trường kết hợp với các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thành Ngày hội Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp với sự tham gia của trên 3000 sinh viên.

 Sinh Vũ - Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   |