Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – CSS: Hướng tới chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế công tác phục vụ sinh viên
Ngày 25/12/2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018.

Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm QUACERT đã trao Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Hoàng Trọng Nghĩa đã báo cáo tổng kết năm 2018 và nêu lên phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN ghi nhận và đánh giá Trung tâm đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong các nhiệm vụ như: công tác chính trị tư tưởng cho HSSV; cùng với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN tổ chức nhiều sự kiện lớn quảng bá hình ảnh và thương hiệu ĐHQGHN; đơn vị đã được chứng nhận ISO để chuẩn hóa công tác phục vụ sinh viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng…

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đồng thời, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn yêu cầu, trong năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên cần lưu ý: tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ và HSSV nhằm duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; chuyển triết lý quản lý sang hỗ trợ, dịch vụ và kiến tạo để tạo môi trường, kết nối các bên và tạo điều kiện sinh hoạt, học tập tốt nhất cho sinh viên; quản lý và sử dụng tốt nguồn lực cơ sở vật chất...

Nhân dịp này, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho KTX Mễ Trì; Chiến sỹ thi đua cấp ĐHQGHN cho ông Phạm Đình Việt - Trưởng Ban quản lý KTX Mễ Trì và bà Trần Thị Hồng Thái - KTX Ngoại ngữ. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã trao các danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích trong năm 2018.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân của Trung tâm, nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 03 đồng chí đảm bảo các tiêu chí đặt ra.

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn trao các danh hiệu khen thưởng cho cán bộ Trung tâm

 Phương Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   |