Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết quả bỏ phiếu Sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Ngày 5/5/2010 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ĐHQGHN đã họp phiên thứ nhất và bỏ phiếu sơ duyệt đối với các nhà giáo được đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2010.

Hội đồng gồm 23 thành viên, trong đó 01 thành viên vắng mặt có lý do.

Ban Thư ký xin thông báo kết quả như sau:

A. DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Phiếu bầu của uỷ viên Hội đồng

1

Nguyễn Bá

NGƯT năm 1992

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

22/22/23

2

Hoàng Thị Châu

NGƯT năm 1994

Khoa Ngôn ngữ học

Trường ĐHKHXH&NV

22/22/23

3

Nguyễn Văn Hiệu

Trường ĐH Công nghệ

22/22/23

4

Nguyễn Quang Mỹ

NGƯT năm 1996

Khoa Địa lý

Trường ĐHKHTN

22/22/23

5

Võ Quý

NGƯT năm 1987

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

22/22/23

6

Tống Duy Thanh

NGƯT năm 1990

Khoa Địa chất

Trường ĐHKHTN

22/22/23

7

Đặng Trung Thuận

NGƯT năm 2002

Khoa Địa chất

Trường ĐHKHTN

22/22/23

8

Nguyễn Duy Tiến

NGƯT năm 2006

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Trường ĐHKHTN

22/22/23

9

Mai Đình Yên

NGƯT năm 1990

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

22/22/23

10

Nguyễn Đức Chính

NGƯT năm 2002

Chuyên gia cao cấp

Trường ĐH Giáo dục

21/22/23

11

Nguyễn Lân Dũng

NGƯT năm 1992

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

12

Nguyễn Văn Hồng

NGƯT năm 1997

Khoa Đông Phương học

Trường ĐHKHXH&NV

21/22/23

13

Nguyễn Đức Huệ

NGƯT năm 2000

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

14

Vương Đình Quyền

NGƯT năm 2000

Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

Trường ĐHKHXH&NV

21/22/23

15

Ngô Quốc Quýnh

NGƯT năm 1997

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

21/22/23

16

Vũ Trung Tạng

NGƯT năm 2002

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

17

Lâm Ngọc Thụ

NGƯT năm 2002

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

18

Hoàng Văn Khoán

NGƯT năm 1997

Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

20/22/23

19

Lê Văn Lân

NGƯT năm 2002

Khoa Văn học

Trường ĐHKHXH&NV

20/22/23

20

Trần Hữu Luyến

NGƯT năm 1992

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Trường ĐH Ngoại ngữ

20/22/23

21

Lê Chí Quế

NGƯT năm 2002

Khoa Văn học

Trường ĐHKHXH&NV

19/22/23

22

Nguyễn Cẩn

NGƯT năm 1997

Khoa Môi trường

Trường ĐHKHTN

18/22/23

23

Nguyễn Ngọc Long

NGƯT năm 2002

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

18/22/23

24

Nguyễn Hữu Chinh

NGƯT năm 1997

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Trường ĐH Ngoại ngữ

17/22/23

B. DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Phiếu bầu của thành viên Hội đồng

1

Lê Thị Thanh Bình

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

22/22/23

2

Bùi Duy Cam

Hiệu trưởng

Trường ĐHKHTN

22/22/23

3

Nguyễn Hữu Dư

Phó hiệu trưởng

Trường ĐHKHTN

22/22/23

4

Phạm Xuân Hằng

Chủ nhiệm Khoa Khoa học Quản lý Trường ĐHKHXH&NV

22/22/23

5

Nguyễn Xuân Huấn

Chủ nhiệm Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

22/22/23

6

Phạm Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm Khối THPT chuyên Toán - Tin

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Trường ĐHKHTN

22/22/23

7

Đỗ Quang Huy

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

Trường ĐHKHTN

22/22/23

8

Nguyễn Hoàng Lương

Phó hiệu trưởng

Trường ĐHKHTN

22/22/23

9

Lâm Bá Nam

Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Trường ĐHKHXH&NV

22/22/23

10

Phùng Xuân Nhạ

Hiệu trưởng

Trường ĐH Kinh tế

22/22/23

11

Lê Thế Quế

Khoa Quốc tế học

Trường ĐHKHXH&NV

22/22/23

12

Nguyễn Thị Việt Thanh

Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên ĐHQGHN

22/22/23

13

Nguyễn Quang Báu

Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

21/22/23

14

Mai Ngọc Chừ

Khoa Đông phương học

Trường ĐHKHXH&NV

21/22/23

15

Hoàng Xuân Cơ

Khoa Môi trường

Trường ĐHKHTN

21/22/23

16

Trần Hồng Côn

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

17

Lê Đức

Khoa Môi trường

Trường ĐHKHTN

21/22/23

18

Đào Văn Dũng

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

19

Lê Hồng Hà

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

21/22/23

20

Nguyễn Thị Huệ

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

21

Trần Chương Huyến

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

22

Lê Đình Lương

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

23

Nguyễn Thị Kim Ngân

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

21/22/23

24

Hoàng Thị Kim Quế

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

21/22/23

25

Nguyễn Huy Sinh

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

21/22/23

26

Tạ Trọng Thắng

Khoa Địa chất

Trường ĐHKHTN

21/22/23

27

Trịnh Thị Thanh

Khoa Môi trường

Trường ĐHKHTN

21/22/23

28

Nguyễn Thế Bình

Phó Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ ĐHQGHN

20/22/23

29

Nguyễn Hướng Điền

Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học Trường ĐHKHTN

20/22/23

30

Hà Đình Đức

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

20/22/23

31

Lưu Đức Hải

Chủ nhiệm Khoa Môi trường

Trường ĐHKHTN

20/22/23

32

Nguyễn Quốc Khang

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

20/22/23

33

Lê Vũ Khôi

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

20/22/23

34

Trần Thị Như Mai

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

20/22/23

35

Nguyễn Văn Nhân

Khoa Địa chất

Trường ĐHKHTN

20/22/23

36

Vũ Anh Phi

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

20/22/23

37

Phạm Bình Quyền

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

20/22/23

38

Phạm Hồng Thái

Chủ nhiệm Khoa Luật

20/22/23

39

Dương Văn Thịnh

Khoa Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

20/22/23

40

Nguyễn Thị Diễm Trang

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

20/22/23

41

Trần Ngọc Vương

Khoa Văn học

Trường ĐHKHXH&NV

20/22/23

42

Trịnh Ngọc Châu

Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN

19/22/23

43

Tôn Thất Hạp

Bộ môn Ngoại ngữ

Trường ĐHKHTN

19/22/23

44

Văn Ngọc Hướng

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

19/22/23

45

Đặng Lê Minh

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

19/22/23

46

Nguyễn Phương Nga

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục

19/22/23

47

Nguyễn Văn Quang

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ

19/22/23

48

Nguyễn Ngọc Trường

Khoa Địa chất

Trường ĐHKHTN

19/22/23

49

Lê Thanh Hoạch

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

18/22/23

50

Phạm Văn Nhiêu

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

18/22/23

51

Trần Ninh

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

18/22/23

52

Vũ Văn Phái

Khoa Địa lý

Trường ĐHKHTN

18/22/23

53

Phạm Việt Trung

Khoa Quốc tế học

Trường ĐHKHXH&NV

18/22/23

54

Đặng Huy Uyên

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

18/22/23

55

Trần Thạch Văn

Chủ nhiệm Khối THPT chuyên Hóa Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

18/22/23

56

Nguyễn Trường Lịch

Khoa Văn học

Trường ĐHKHXH&NV

17/22/23

57

Nguyễn Liên

Khoa Văn học

Trường ĐHKHXH&NV

17/22/23

58

Ngô Sỹ Lương

Khoa Hóa học

Trường ĐHKHTN

17/22/23

59

Vũ Đức Minh

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

ĐHQGHN

17/22/23

60

Nguyễn Văn Mùi

Khoa Sinh học

Trường ĐHKHTN

17/22/23

61

Đỗ Văn Thanh

Khoa Việt nam học và Tiếng Việt

Trường ĐHKHXH&NV

17/22/23

62

Nguyễn Văn Xoa

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Trường ĐHKHTN

17/22/23

63

Cao Thị Thanh Hương

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

16/22/23

64

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nanô

Trường ĐH Công nghệ

16/22/23

65

Hoàng Chí Thành

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Trường ĐHKHTN

16/22/23

66

Hà Quang Thụy

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường ĐH Công nghệ

16/22/23

67

Phạm Quốc Triệu

Khoa Vật lý

Trường ĐHKHTN

16/22/23

68

Trần Quang Vinh

Khoa Điện tử Viễn thông

Trường ĐH Công nghệ

16/22/23

69

Dương Văn Duyên

Khoa Triết học

Trường ĐHKHXH&NV

15/22/23

70

Hoàng Đôn

Trung tâm Đào tạo, bồi dường giảng viên lý luận chính trị

14/22/23

71

Hoàng Bá Sách

Khoa Lịch sử

Trường ĐHKHXH&NV

13/22/23

72

Lê Đình Vinh

Phó Chủ nhiệm Khối THPT chuyên Toán-Tin

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Trường ĐHKHTN

13/22/23

73

Nguyễn An Lịch

Khoa Xã hội học

Trường ĐHKHXH&NV

12/22/23

74

Nguyễn Đức Đạt

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Trường ĐHKHTN

11/22/23

75

Nguyễn Hữu Đạt

Khoa Ngôn ngữ học

Trường ĐHKHXH&NV

11/22/23

76

Nguyễn Phước Chánh Thành

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

10/22/23

77

Hoàng Mộng Huyền

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

08/22/23

78

Trần Thị Hoàng Oanh

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

08/22/23

79

Võ Ngọc Quán

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

08/22/23

80

Nguyễn Ngọc Chí

Bộ môn Tư pháp Hình sự

Khoa Luật

07/22/23

81

Nguyễn Đăng Dung

Trưởng Bộ môn Hiến pháp - Hành chính

Khoa Luật

06/22/23

82

Phan Văn Hải

Khoa Việt nam học và Tiếng Việt

Trường ĐHKHXH&NV

06/22/23

83

Nguyễn Bá Diến

Trưởng Bộ môn Luật Quốc tế

Khoa Luật

05/22/23

84

Nguyễn Phú Thăng

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

05/22/23

85

Bùi Văn Lung

Bộ môn tiếng nước ngoài

Trường ĐHKHXH&NV

04/22/23

86

Trịnh Quốc Toản

Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Khoa Luật

04/22/23

87

Bùi Thị Thanh Hằng

Quyền Trưởng Bộ môn Luật Dân sự Khoa Luật

02/22/23

Đề nghị Hội đồng cấp cơ sở thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ĐHQGHN đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị bằng phương thức niêm yết công khai.

Các cán bộ, giảng viên nếu có ý kiến đối với các nhà giáo trong danh sách trên xin gửi bằng văn bản về Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú ĐHQGHN năm 2010 trước 16h00 ngày 12 tháng 5 năm 2010./.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   |