Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2010-2011
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo về chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh năm học 2010 - 2011 như sau:

1. Trị giá mỗi suất học bổng

1.000.000 VNĐ/tháng x 10 tháng = 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng chẵn)/1 sinh viên/1 năm học.

2. Chỉ tiêu học bổng

ĐHQGHN có 20 suất học bổng, trong đó có 16 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập cao và 04 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập tốt (sinh viên vượt khó). Phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

HB dành cho SV thành tích HT cao (suất)

HB dành cho SV vượt khó (suất)

Chỉ tiêu Học bổng

Số lượng hồ sơ gửi lên ĐHQGHN để xét chọn

Chỉ tiêu Học bổng và

Số lượng hồ sơ gửi lên ĐHQGHN để xét chọn

1

Trường ĐH KHTN

3

4

1

2

Trường ĐH KH XH&NV

3

4

1

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

3

4

1

4

Trường Đại học Công nghệ

2

3

1

5

Trường Đại học Kinh tế

2

3

0

6

Trường ĐH GD (SV năm 4)

1

2

0

7

Khoa Luật

2

3

0

Cộng

16

23

4

3. Tiêu chuẩn xét chọn

3.1. Kết quả rèn luyện: Là sinh viên hệ chính quy có kết quả rèn luyện năm học 2009 - 2010 đạt loại tốt trở lên.

3.2. Kết quả học tập:

- Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập cao: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2009-2010 đạt loại giỏi.

- Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2009-2010 đạt loại khá trở lên.

3.3. Ưu tiên các sinh viên đã được nhận học bổng này ở năm học trước mà vẫn duy trì được kết quả học tập, rèn luyện tốt.

3.4. Sinh viên không nhận học bổng từ bất cứ cá nhân, tổ chức phi chính phủ nào khác trong năm học 2010-2011.

4. Hồ sơ xin cấp học bổng của sinh viên

- 02 đơn xin cấp học bổng có dán ảnh (1 bản tiếng Anh + 1 bản tiếng Việt theo mẫu đính kèm).

- Bảng điểm cả năm học 2009 - 2010 (có đóng dấu của đơn vị đào tạo).

- Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, dài không quá 1 trang A4).

- Cảm tưởng của bản thân khi được nhận Học bổng Lawrence S.Tinh đánh máy bằng tiếng Việt dài không quá 1 trang A4, gửi kèm cả File (bản mềm).

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết riêng 01 thư), khuyến khích thư viết bằng tiếng Anh.

- Xác nhận gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó) và các loại giấy tờ khác (nếu có).

- Số tài khoản của sinh viên tại ngân hàng Vietcombank: Vì tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng cho sinh viên thông qua Ngân hàng Ngoại thương, nên yêu cầu các sinh viên được nhận học bổng (danh sách sẽ được thông báo trước 10/9/2010) cung cấp số tài khoản đứng tên mình mở tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank).

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm) và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) trước 16h00 ngày 06/09/2010 theo đường văn thư và thư điện tử (Email: tunq@vnu.edu.vn).

Qua thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham gia chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng đó sẽ được chuyển cho đơn vị khác.

Mẫu đơntiếng Việt.

Mẫu đơn tiếng Anh.

 Số: 2495 /ĐHQGHN-CTHSSV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   |