Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Công đoàn ĐHQGHN luôn bản lĩnh, kiên định, chuyên nghiệp
Sáng 2/10/2012, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012 và Tập huấn Nghiệp vụ Công đoàn năm 2012.

Tới dự có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; PGS.TS Trần Công Phong - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm học 2011-2012, Công đoàn ĐHQGHN đã có nhiều khởi sắc như, tập trung tổ chức nhiều hoạt động để thực hiện Kết luận số 211-KL/ĐU, ngày 2/1/2011 của Đảng ủy ĐHQGHN; tích cực tham gia vào các hoạt động chung của ngành, ĐHQGHN và các khối ĐHQG, đại học vùng; các hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, thúc đẩy liên thông, liên kết giữa các đơn vị, xây dựng tinh thần cộng đồng ĐHQGHN; tích cực tham gia chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của các đơn vị; tham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc; tiếp tục tham gia tích cực và kịp thời trong các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Năm học vừa qua cũng là năm Công đoàn tích cực, chủ động tham gia và thể hiện rõ hơn vai trò trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của ĐHQGHN như Nhiệm vụ chiến lược, đổi mới quản trị đại học, các chủ trương đường đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động hướng tới chuẩn quốc tế, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế, nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên.
Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hữu Đức biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn ĐHQGHN trong năm học vừa qua. Giáo sư đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của các cán bộ và công đoàn viên ĐHQGHN; sự quan tâm của Công đoàn GDVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc.
Phó Giám đốc chỉ đạo, trong thời gian tới tập trung triển khai chương trình hoạt động đã được Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN thông qua, trong đó đặc biệt quan tâm đến tính việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, mọi vị trí việc làm của viên chức, của cán bộ khoa học và cán bộ quản lý, chuyên nghiệp cả trong việc xây dựng văn bản chỉ đạo, phương thức triển khai và phương pháp tập hợp quần chúng; tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện hiệu quả phong trào Hai tốt, trong đó có Dạy tốt phù hợp với chức năng, thế mạnh của Công đoàn và Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN. Phó Giám đốc nhấn mạnh, Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phải có bản lĩnh, kiên định với lợi thế của công đoàn để vừa thực hiện tốt chức năng của mình vằ tham gia tốt hoạt động chuyên môn. Đổi mới quản trị theo tiếp cận định hướng các giá trị, lựa chọn một số chỉ tiêu trong nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN để triển khai.
Phó Giám đốc hoan nghênh chủ trương phát huy thế mạnh liên thông, liên kết và tích hợp thế mạnh liên ngành trong các hoạt động của công đoàn. Trước hết, các công đoàn cơ sở nên hưởng ứng sáng kiến của Công đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong việc phát huy thế mạnh khoa học cơ bản, giáo dục và công nghệ… để hỗ trợ một số trường phổ thông.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Công Phong nhấn mạnh, công đoàn Đại học quốc gia, Đại học vùng có số lượng đoàn viên công đoàn đông đảo (chiếm 30% số đoàn viên công đoàn giáo dục), hoạt động có chất lượng cao, giữ vai trò chủ đạo trong phong trào công đoàn của ngành Giáo dục. Trong thời gian vừa qua, Công đoàn ĐHQGHN đã bám sát chủ trương của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN tổ chức các hoạt động rất chu đáo, bài bản, hiệu quả, thiết thực.
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng, nhiệm vụ năm học tới, Công đoàn ĐHQGHN cần tập trung vấn đề then chốt, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động; tiếp tục ổn định về mặt tổ chức và xây dựng các quy chế hoạt động; yêu cầu công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp giữa công đoàn với nhà trường; bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ năng hoạt động công đoàn và trao đổi kinh nghiệm cho các cán bộ công đoàn.
Tiếp đó, các đại biểu đã được tham dự khóa Tập huấn Nghiệp vụ Công tác Đoàn đầy thiết thực và bổ ích với các chuyên đề cơ bản về công tác công đoàn, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lương Tất Thùy – Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :