Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X
Chiều 22/11/2013, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Đinh Văn Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì hội nghị. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hường khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác thanh niên trong ĐHQGHN. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được triển khai có hiệu quả thông qua việc triển khai các phong trào, hoạt động phong phú và bổ ích, đã góp phần rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức, phát triển kỹ năng sống để trở thành những người có ích cho xã hội. Công tác giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên được quan tâm, Đảng ủy ĐHQGHN đã có Nghị quyết về  "Nâng cao khả năng có việc làm của người học đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước". Theo đó nhiều giải pháp đã được triển khai như điều chỉnh và triển khai chương trình đào tạo theo sản phẩm đầu ra, theo hướng đào tạo toàn diện cả về thái độ, kiến thức và kỹ năng; đa dạng hóa các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện thông qua việc áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên và các hoạt động tập thể và hoạt động chính trị, xã hội; tăng cường kết nối với thị trường lao động trong và ngoài nước... Công tác bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, trình độ trên các lĩnh vực có nhiều tiến bộ, số cán bộ trẻ được giao chủ trì các đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường và cấp ĐHQGHN ngày càng nhiều; nhiều cán bộ tuổi còn rất trẻ nhưng đã được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, ĐHQGHN cũng ban hành nhiều chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút các tài năng trẻ, trong 5 năm qua, đã có hàng trăm Tiến sĩ trẻ tu nghiệp ở nước ngoài đã về công tác tại ĐHQGHN. Phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, vừa phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ, vừa tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn đã bày tỏ sự đồng tình với bản dự thảo báo cáo của Đảng ủy ĐHQGHN. Các đánh giá kết quả, tồn tại trong báo cáo rất sát với hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội. Phó Bí thư thành Đoàn Thành phố Hà Nội cho rằng ĐHQGHN là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc triển khai Nghị quyết 25 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X.

Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng nhận định, công tác chỉ đạo, triển khai Nghị quyết của ĐHQGHN bài bản, khoa học và hiệu quả. Đặc biệt, ĐHQGHN đã có chiến lược phát triển cán bộ trẻ từ rất lâu, cả trước khi có Nghị quyết 25. Đoàn Thanh niên ĐHQGHN là đơn vị có vị thế quan trọng trong hệ thống tổ chức Đoàn của cả nước và Thành phố Hà Nội, có nhiều tiềm năng và luôn được Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội tin tưởng giao triển khai nhiều hoạt động lớn và các nhiệm vụ khó. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thanh niên, trong thời gian qua, nhờ sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, một số vấn đề cơ bản của công tác thanh niên được tập trung giải quyết, trong đó cấp ủy, chính quyền và Đoàn thanh niên các cấp đã quan tâm, có chính sách cụ thể để xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên; các hoạt động hỗ trợ để sinh viên nâng cao khả năng và mở rộng cơ hội có việc làm đã được quan tâm, triển khai có hiệu quả; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, đề bạt cán bộ trẻ được thực hiện tốt; vai trò của tổ chức Đoàn trong hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học được phát huy; sự quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đề nghị trong thời gian tới tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng  (khóa X) và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội (khóa XIV). Trọng tâm là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ phận, phòng ban, đoàn thể trong nhà trường và sự tích cực triển khai của Đoàn thanh niên; cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật thanh niên và tạo mọi điều kiện để thanh niên được học tập, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt và không ngừng phát triển tài năng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, và đề bạt vào cơ quan lãnh đạo các cấp; quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, các thể chế và điều kiện cần thiết khác cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên; Đoàn thanh niên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động của Đoàn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên. 

 Vũ Văn Thắng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :