Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Cử sinh viên tham dự diễn đàn SV Châu Á với môi trường năm 2015

Kính gửi:

            - Các trường đại học thành viên;

            - Khoa Luật;

Theo kế hoạch hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Quỹ Môi trường AEON (Nhật Bản), ĐHQGHN chủ trì triển khai Chương trình “Nhận thức nền tảng về môi trường cho sinh viên Châu Á” năm 2015 (Asian Student Enviromental Platform – ASEP 2015) với chủ đề “Đa dạng sinh học và con người”.

- Thời gian: Từ ngày 2 – 9 tháng 8 năm 2015.

- Địa điểm: ĐHQGHN và một số vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyền ở Việt Nam.

- Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ.

Để triển khai thành công hoạt động giao lưu SV quốc tế có ý nghĩa này, đề nghị các đơn vị thực hiện  một số nội dung sau:

1. Chọn cử danh sách SV năm thứ 2 hoặc thứ 3 đáp ứng được các tiêu chí sau để đề nghị ĐHQGHN xét chọn tham dự Diễn đàn:

+ Có chuyên ngành đang học tập, nghiên cứu về môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan;

+ Có sự quan tâm, hiểu biết sâu về vấn đề môi trường;

+ Có trình độ tiếng Anh tốt đặc biệt trong giao tiếp, đạt chuẩn TOEIC từ 600 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương hay chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh;

+ Ưu tiên những SV biết thêm tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Hàn Quốc;

+ Có kết quả học tập tốt; có ý thức kỷ luật cao; có khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội; có kỹ năng làm việc theo nhóm;

+ Có chứng nhận đã tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.

2. Chỉ tiêu các đơn vị được đề cử xét chọn:

- Trường ĐH KHTN: 04 SV

- Trường ĐH KHXH&NV: 01 SV

- Trường ĐH Giáo dục: 01 SV

- Trường ĐH Ngoại Ngữ: 04 SV

- Trường ĐH Công nghệ: 01 SV

- Trường ĐH Kinh tế: 01 SV

- Khoa Luật: 01 SV

>>> Tải toàn văn Công văn 1613/ĐHQGHN-CTHSSV về việc cử SV tham dự diễn đàn SV Châu Á với môi trường năm 2015.

 

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |