Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Giới thiệu dữ liệu điện tử ngành Công nghệ Thông tin

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN giới thiệu tới nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên ĐHQGHN dữ liệu điện tử phục vụ học tập và nghiên cứu của ngành Công nghệ Thông tin.

Tại đây giới thiệu các tài nguyên thông tin mà Trung tâm Thông tin – Thư viện đang có hoặc được sưu tầm từ website thư viện các đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;

+ Từ điển và Bách khoa thư;

+ Các tổ chức và hiệp hội;

+ Luận án / Luận văn;

+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn

Địa chỉ truy cập: http://lic.vnu.edu.vn/index.php/nckh-cong-nghe-thong-tin-home.

 VNU Media - Trung tâm TT-TV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   |