Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học: Việt Nhật, Ngoại ngữ, Công nghệ, Kinh tế

Ngày 11/04/2016, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viênc: Việt Nhật, Ngoại ngữ, Công nghệ, Kinh tế.

Quyết định số 966/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ.

Quyết định số 968/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Ngoại ngữ, giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ.

Quyết định số 969/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐH Kinh tế, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế kể từ ngày 18/04/2016.

Quyết định số 988/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm ông Furuta Motoo, giáo sư, tiến sĩ, quốc tịch Nhật Bản, giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật kể từ ngày 12/04/2016.

Ngày 13/04/2016, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 1001/QĐ-ĐHQGHN, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quang, Trưởng phòng Trị sự, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   |