Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia (Mã số: KHCN-TB.06X/13-18)

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc.

2. Mã số: KHCN-TB.06X/13-18

3. Kinh phí: 2,5 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: 2014 - 2016

5. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Thương mại

6. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Đinh Văn Sơn

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.              

GS.TS Đinh Văn Sơn

Trường Đại học Thương mại

2.              

TS. Nguyễn Viết Thái

Trường Đại học Thương mại

3.              

PGS.TS Đỗ Minh Thành

Trường Đại học Thương mại

4.              

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan

Trường Đại học Thương mại

5.              

PGS.TS Bùi Xuân Nhàn

Trường Đại học Thương mại

6.              

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long

Trường Đại học Thương mại

7.              

GS.TS Nguyễn Bách Khoa

Trường Đại học Thương mại

8.              

PGS.TS Đinh Văn Thành

Viện nghiên cứu Thương mại

9.              

PGS.TS Nguyễn Văn Thanh

Công ty Cổ phẩn Tập đoàn FLC

10.           

TS. Nguyễn Hữu Thắng

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 10 - 11/2016

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Nhà Điều hành ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

 VNU Media - VPTB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   |