Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia (Mã số: KHCN-TB.08X/13-18)

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các mô hình, chính sách, giải pháp liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc.

2. Mã số: KHCN-TB.08X/13-18

3. Kinh phí: 3,1 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: 2014-2016

5. Tổ chức chủ trì: Học viện Kỹ thuật Quân sự

6. Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, TS Hoàng Quốc Long

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1.              

TS. Hoàng Quốc Long

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2.              

TS. Nguyễn Mạnh Thường

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3.              

PGS.TS Trần Nhất Dũng

Học viện Kỹ thuật Quân sự

4.              

GS.TS Phạm Cao Thăng

Học viện Kỹ thuật Quân sự

5.              

TS. Phạm Anh Tuấn

Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu

6.              

PGS.TS Nguyễn Trí Tá

Học viện Kỹ thuật Quân sự

7.              

PGS.TS Vũ Hoài Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội

8.              

TS. Nguyễn Văn Thân

Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

9.              

ThS. Đào Công Vấn

Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

10.           

PGS.TS Hoàng Minh Hiểu

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

11.           

ThS. Cao Trung Hà

Học viện Kỹ thuật Quân sự

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 10-11/2016

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Nhà Điều hành ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (báo cáo kèm theo)

 VNU Media - VPTB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |