Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) tuyển dụng nhân sự

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các vị trí sau:

TT

Vị trí

Mô tả công việc

Yêu cầu đối với ứng viên

1

Chuyên viên tích hợp hệ thống

- Số lượng: 03

Chuyên viên tích hợp hệ thống: Quản trị tích hợp hệ thống tính cước, quản lý khách hàng

- Thành thạo về Hệ điều hành Win Server, Linux;

- Thành thạo thao tác CSDL Oracle;

- Có kiến thức về viễn thông, di động;

- Có hiểu biết cơ bản về Network;

- Có hiểu biết về các ngôn ngữ script; sheel, perl;

2

Chuyên viên kiểm thử, kiểm định phần mềm

- Số lượng: 01

Chuyên viên kiểm thử, kiểm định phần mềm: kiểm thử service request, các phần mềm do Trung tâm CNTT/Đối tác xây dựng và kiểm định các phần mềm do Tập đoàn giao

- Có kiến thức chuyên ngành về quy trình phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm;

- Có hiểu biết về các công nghệ phát triển phần mềm đang ứng dụng rộng rãi;

- Có hiểu biết, cập nhật các công cụ, xu hướng phát triển phần mềm;

- Có kỹ năng nghiên cứu, đề xuất áp dụng và sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm cơ bản cho công việc kiểm thử;

3

Chuyên viên lập trình, tính cước

- Số lượng: 01

Lập trình, nâng cấp, xây dựng các hệ thống, tính cước cho các dịch vụ viễn thông: Di động, băng rộng, cố định...

- Có khả năng sử dụng công nghệ Java (Swing, JSP, Servlets, J2EE, RMI, Hibernate, Socket);

- Có khả năng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle (PL/SQL);

- Có khả năng làm việc với các hệ điều hành Linux, SunOS, Windows Server;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

4

Chuyên viên lập trình các hệ thống quản lý, khai thác mạng viễn thông OSS

- Số lượng: 01

Lập trình, nâng cấp, xây dựng các hệ thống phục vụ quản lý, khai thác mạng viễn thông (Operations Support System) OSS.

- Có khả năng sử dụng công nghệ Java (Swing, JSP, Servlets, J2EE, RMI, Hibernate, Socket);

- Có khả năng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle (PL/SQL);

- Có khả năng làm việc với các hệ điều hành Linux, SunOS, Windows Server;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

5

Chuyên viên lập trình phần mềm điều hành doanh nghiệp

- Số lượng: 01

Lập trình, nâng cấp các hệ thống phục vụ công tác điều hành trong Tập đoàn.

- Có khả năng lập trình các dự án sử dụng công nghệ Java, .net;

- Có khả năng làm việc với một trong các công nghệ severlet, spring, struts, hibernate (Java) hoặc .MVC và Entiry Framework (.NET) là một lợi thế;

- Có khả năng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lập trình các sản phẩm di động (iOS, Android);

6

Chuyên viên lập trình phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng

- Số lượng: 02

Lập trình, nâng cấp các hệ thống phục vụ công tác tính cước và chăm sóc khách hàng cho Tập đoàn

- Có khả năng lập trình các dự án sử dụng công nghệ Java, .net;

- Có khả năng làm việc với một trong các công nghệ severlet, spring, struts, hibernate (Java) hoặc .MVC và Entiry Framework (.NET) là một lợi thế;

- Có khả năng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lập trình các sản phẩm di động (iOS, Android);

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   |