Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức dự tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức dự tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học năm 2018 như sau:

1. Đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức

Có bằng tốt nghiệp đại học (loại giỏi), sau đại học hệ chính quy tất cả các ngành đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (trừ ngành Phật học).

2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức

Chương trình bồi dưỡng kiến thức có thời lượng 36 tín chỉ, gồm 08 học phần, cụ thể:

TT

HỌC PHẦN

TC

1

Tôn giáo học đại cương

3

2

Phật học đại cương

3

3

Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy (Theravada)

7

4

Giới thiệu Phật giáo Bộ phái (Hinayana)

7

5

Giới thiệu Phật giáo Đại thừa - Phát triển (Mahayana)

7

6

Giới thiệu Phật giáo Mật tông (Tantra)

4

7

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

3

8

Đường lối, chính sách về tổ chức và hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

2

3. Thời gian và địa điểm học

Các buổi tối trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7 (bắt đầu từ 05.5.2018 đến 18.8.2018), tại Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, nhà C1T, tầng 8.

4. Chứng nhận

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, có thể dự xét tuyển NCS chuyên ngành Phật học của Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Hồ sơ đăng ký học và học phí

5.1. Hồ sơ đăng ký:

- 01 Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Viện Trần Nhân Tông)

- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học (có công chứng).

- 01 bản photo bảng điểm đại học, sau đại học (có công chứng).

- 02 ảnh 3x4.

5.2. Học phí: 11.000.000đ (mười một triệu đồng)/học viên/4 tháng.

6. Nhận hồ sơ

6.1. Thời gian: Từ ngày 26.03.2018 đến ngày 20.04.2018

6.2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, tầng 8, tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Viện Trần Nhân Tông, điện thoại: 0902008898, email: hunglt@vnu.edu.vn

 VNU Media - Viện Trần Nhân Tông
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   |