Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Giới thiệu về Chương trình học bổng khoa học công nghệ của Tập đoàn Vingroup

Kính gửi:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Công nghệ;

- Khoa Y Dược.

Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức Buổi giới thiệu về Chương trình học bổng khoa học công nghệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học tại nước ngoài.

Thời gian:        9 giờ 30 phút, ngày 25/4/2019 (Thứ Năm)          

(Thời gian bắt đầu: 10 giờ, ngày 25/4/2019)

Địa điểm:         Phòng 901- Tầng 9, Nhà điều hành ĐHQGHN

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung:         Giới thiệu về danh sách các chuyên ngành được cấp học bổng; các trường đại học mục tiêu; điều kiện, cách thức, thời hạn nộp hồ sơ, quy trình tuyển chọn; trao đổi/hỏi - đáp…

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng khoa học công nghệ được đăng tải trên website của VinUni tại địa chỉ: https://vinuni.edu.vn/vi/hoc-bong-thac-si-tien-si/

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đăng tải thông tin về Chương trình học bổng và Buổi giới thiệu về Chương trình học bổng lên website và các kênh thông tin khác của đơn vị mình để giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cựu sinh viên được biết và tham dự.

2. Chọn cử sinh viên năm thứ 3, thứ 4, học viên cao học, nghiên cứu sinh của đơn vị đến tham dự chương trình với số lượng cụ thể:

STT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

50

2

Trường ĐH Công nghệ

60

3

Khoa Y Dược

20

 

TỔNG CỘNG

130

2. Lập danh sách cán bộ phụ trách, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham dự chương trình và gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) theo địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 24/4/2019.

Trân trọng thông báo./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   |