Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Giới thiệu học liệu số theo đơn vị đào tạo

Kính gửi: Toàn thể bạn đọc ĐHQGHN

Trong quá trình xây dựng và phát triển Thư viện số, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã bổ sung, sưu tầm và số hóa được trên 60.000 tài liệu số, trong đó:

+ Giáo trình và sách tham khảo: ~ 20.000 tên

+ Luận án, luận văn: ~ 28.000 tên

+ Đề tài khoa học, Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo,…: ~ 12.000 tên

Hiện nay Trung tâm đang tiến hành ghép học liệu số vào các môn học theo đề cương môn học của các đơn vị đào tạo, nhằm mục đích phục vụ cán bộ, giảng viên, người học dễ dàng tiếp cận, truy cập đến nguồn tài liệu số có trong Thư viện.

Đây là những dữ liệu ban đầu, chưa đầy đủ, cần có thêm thời gian để Thư viện sưu tầm, số hóa và cập nhật lên cơ sở dữ liệu. Bạn đọc có thể xem tài liệu theo kiểu liệt kê theo đơn vị đào tạo hoặc tìm kiếm chung.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị, bạn đọc để sản phẩm cơ sở dữ liệu học liệu số theo môn học ngày càng hoàn thiện.

Xin giới thiệu đến các Trường thành viên, Khoa trực thuộc và toàn thể bạn đọc ĐHQGHN (Các liên kết đến dữ liệu trong file đính kèm tại đây)

Trân trọng cảm ơn.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:

Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

Email: lic@vnu.edu.vn; Điện thoại: 024.6253.9899

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   |