Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng (Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN)
“Làm nghiên cứu khoa học đã khó nhưng giảng viên nữ làm NCKH gặp khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài việc trường, họ còn gánh trên vai trách nhiệm với gia đình và con cái. Thành công của người phụ nữ ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự đóng góp không nhỏ của gia đình, cơ quan và xã hội.” – ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng (Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN) chia sẻ.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hồng
2. Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1981
3. Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
4. Quá trình đào tạo:
- Đại học: năm tốt nghiệp: 2003, nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
- Thạc sĩ: năm tốt nghiệp: 2005, nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
- Hiện đang là NCS tại Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
5. Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý
6. Hướng nghiên cứu: Vật liệu và linh kiện nano
7. Công trình NCKH đã công bố: 14 báo cáo khoa học tại các Hội nghị trong nước và quốc tế, 6 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế (5 bài SCI)
- N.H. Duc, D.T.Huong Giang, V.N. Thuc, N.T. Minh Hong, N. Chau, Physica B 327 (2003) 328-333.
- N.H. Duc, N.T.M. Hong and J. Teillet, J. of Magn. Magn. Mater, 316 (2007) 269-272.
-Nguyen Thi Minh Hong, Pham Duc Thang, Nguyen Huy Tiep, Le Viet Cuong and Nguyen Huu Duc, “Voltage-controllable magnetic behavior in PZT/NiFe/CoFe nanocomposites”, 2011, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 2 015015
- N. T. M. Hong, N. H. Duc and P. D. Thang, Int. J. Nanotechnol., “Converse magnetoelectric effect in PZT/NiFe/CoFe nanocomposites”  Int. J. of Nanotechnology, 2013, Vol.10, No.3/4, pp.206 - 213
- Nguyen Thi Minh Hong,Nguyen Ba Doan, Nguyen Huy Tiep, Le Viet Cuong, Bui Nguyen Quoc Trinh, Pham Duc Thang and Dong-Hyun Kim,Switchable Voltage Control of the Magnetic Anisotropy in Heterostructured Nanocomposites of CoFe/NiFe/PZT”, 2013,J. Korean Phys. Soc., Vol. 63, No. 3, pp. 812-816
- N.T. Minh Hong, P.T. Ha, L.V. Cuong, P.T. Long, P.D. Thang,“Electrical field induced magnetization switching in CoFe/NiFe/PZT multiferroics”, 2014, Journal of IEEE Transactions on Magnetics, in publication
8. Đề tài NCKH đã chủ trì hoặc tham gia:
- Chủ trì đề tài CN 11.07, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
- Thành viên Đề tài QG.10.41, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Thành viên Đề tài KHCN vũ trụ, Bộ Khoa học và Công nghệ

 Hoàng Minh Thu - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :