Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN)
Năm 2004, sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh về nước và làm việc tại Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Tháng 9/2009, PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh chuyển sang công tác tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, đồng thời tham gia công tác giảng dạy tại Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

2. Ngày, tháng, năm sinh: 6/9/1976
3. Chức danh, chức vụ: PGS.TS, Giảng viên
4. Đơn vị công tác: Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
5. Quá trình đào tạo:
- Đại học: năm tốt nghiệp: 1997, nơi đào tạo: Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Thạc sĩ: năm tốt nghiệp: 2001, nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Tohoku, Nhật Bản.
- Tiến sĩ: năm tốt nghiệp: 2004, nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Tohoku, Nhật Bản.
6. Lĩnh vực chuyên môn: Sinh học phân tử
7. Hướng nghiên cứu: Vi sinh phân tử, Sinh học Nano
8. Công trình NCKH đã công bố: 14 bài báo quốc tế, 02 bài được chấp nhận đăng năm 2014, 16 Bài báo trong nước.
- Nguyen TV, Higuchi H, and Kamio Y (2003) Single-molecule imaging of cooperative assembly of staphylococcal gamma-hemolysin on erythrocyte membranes. EMBO Journal 19, 4968-4979.
- Nguyen HA., Nguyen TV, Kamio Y, and Higuchi H (2006) Single-molecule visualization of environment-sensitive fluorophores inserted into cell membranes by staphylococcal gamma-hemolysin. Biochemistry  45(8), 2570-2576.
- Tran QT, Nguyen VS, Nguyen HL, Bui TT, Nguyen TVA, Nguyen DH, Nguyen HH (2011) Preparation and properties of silver nanoparticles loaded in activated carbon for biological and environmental applications, J. Hazard. Mater. 192, 1321-1329.
- Song M, Hong HA, Huang JM, Colenutt C, Khang DD, Nguyen TVA, Park SM, Shim BS, Song HH, Cheon IS, Jang JE, Choi JA, Choi KK, Stadler K and Cutting SM (2012) Killed Bacillus subtilis spores as a mucosal adjuvant for an H5N1. Vaccine, 30, 3266-3277.
- Nguyen TVA, Huynh HA, Hoang VT, Ninh TN, Pham THA, Nguyen HA, Phan TN, Cutting SM. (2013) Killed Bacillus subtilisspores expressing streptavidin: a novel carrier of drugs to target cancer cells.Journal of Drug Targeting, 21, 528-541.
9. Đề tài NCKH đã chủ trì hoặc tham gia
Các đề tài đã hoàn thành:
-Fusion protein of bacterial toxins with antigen binding fragments or small peptides that target cancer cells – Chủ nhiệm.
- Chế tạo bào tử Bacillus subtilis biểu hiện streptavidin gắn kết kháng thể biotinyl hóa, bước đầu ứng dụng trong chẩn đoán virus bệnh đốm trắng" – Chủ nhiệm.
- Nghiên cứu sản xuất một số bộ kit đa năng có khả năng phát hiện một số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm và đánh giá thể trạng miễn dịch của người bệnh – Tham gia.
- Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y-sinh học – Tham gia.
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo và khả năng ứng dụng của vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa và pin mặt trời – Tham gia.
- Nghiên cứu Protease của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) phân lập tại Việt Nam – Tham gia.
- Development of streptavidin-biotin based Bacillus spores: a novel tool for diagnostics and drug delivery – Chủ nhiệm.
- Nghiên cứu khả năng dẫn hóa trị liệu paclitaxel của bào tử Bacillus subtilis tới tế bào ung thư ruột – Chủ nhiệm.
Các đề tài đang thực hiện:
- Nghiên cứu ứng dụng endoxylanase trong sản xuất arabinoxylan từ cám gạo làm thực phẩm chức năng.
- Nghiên cứu sàng lọc các chủng vi khuẩn Bacillus từ gà và tôm để sản xuất probiotic có tính ưu việt cho lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản.

 Linh Trường - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :