Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
ThS. Nguyễn Thuỳ Trang (Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN)
Say mê NCKH từ khi còn là sinh viên, ThS. Nguyễn Thuỳ Trang quyết định chọn con đường giảng dạy và NCKH với mong muốn được đem những kiến thức học được cùng niềm đam mê khoa học truyền cho các thế hệ sinh viên.

 
1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/08/1985
3. Chức danh, chức vụ: Nghiên cứu viên
4. Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
5. Quá trình đào tạo:
- Đại học: năm tốt nghiệp: 2007, nơi đào tạo: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
- Thạc sĩ: năm tốt nghiệp: 2009, nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
6. Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý chất rắn.
7. Hướng nghiên cứu: Phương pháp tính toán dựa trên nguyên lý ban đầu trên các hệ vật liệu oxide kim loại.
8. Công trình NCKH đã công bố:
- Nguyen Thuy Trang, Tran Van Nam and Bach Thanh Cong, “Influences of metallic doping on anatase crystalline titanium dioxide: From electronic structure aspects to efficiency of TiO2-based dye sensitized solar cell (DSSC)”, Materials Chemistry and Physics 144, Pages 114-121 (2014)
- Nguyen Thuy Trang, Tran Van Nam, Luu Manh Quynh and Hoang Nam Nhat “Charge transfer at organic–inorganic interface of surface-activated PbS by DFT method”, Surface Science 608, 67-73 (2013)
- Nguyen Thuy Trang, Bach Thanh Cong, Pham Huong Thao, Pham The Tan, Nguyen Duc Tho, Hoang Nam Nhat, “Magnetic state of the bulk, surface and nanoclusters of CaMnO3: A DFT study”, Physica B 406, 3613-3621 (2011)
- Nam Nhat Hoang and Thuy Trang Nguyen, “Ground state of spin chain system by density functional theory”, Computational Materials Science, Volume 49, Issue 4, Supplement 1, October 2010, pages 348-354
- Nguyen Hoang Linh, Nguyen Thuy Trang, Nguyen Tien Cuong, Pham Huong Thao, Bach Thanh Cong, Influence of doped rare earth elements on electronic properties of the R0.25Ca0.75MnO3 systems, Computational Materials Science, Volume 50, Issue 1, 2010, pages 2-5
- Nam Nhat Hoang, Thuy Trang Nguyen, Hong Van Bui, Duc Tho Nguyen, “Origin of the forbidden phonon in Raman scattering spectra of uranium-doped Ca2CuO3, a spin ½ chain system”, Journal of Raman Spectroscopy, Volume 40, Issue 1, 01/2009, 10.1002/jrs.2100
- Nam Nhat Hoang, Dang Chinh Huynh, Thuy Trang Nguyen, Duc Tho Nguyen, Duc The Ngo, Michael Finnie, Chau Nguyen, Synthesis and structural characterization of uranium-doped Ca2CuO3, a one-dimensional quantum antiferromagnet”, Applied Physics A, Volume 92, Issue 3, 04/2008, pages 715-725
9. Đề tài NCKH đã chủ trì hoặc tham gia:
- TN 12.08, “Nghiên cứu pha tạp vào vật liệu TiO2 anatase ứng dụng trong pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu”, 2011-2012 – Chủ trì.
- NAFOSTED 103.02-2012.73, “Nghiên cứu các hệ tương quan mạnh bằng các phương pháp số”, 2013-2014 – Tham gia.
- NAFOSTED 103.02-2012.37, “Nghiên cứu chuyển pha trong một số hệ spin có cạnh tranh tương tác” – Tham gia.
- QG. 08.12, “Nghiên cứu lý thuyết trên các oxide ứng dụng trong chuyển đổi năng lượng”, 2012 – 2014 – Tham gia.
- NAFOSTED 103.02.111.09, “Hiệu ứng phụ thuộc vào kích thước của một vài chất rắn nano”, 2009 – 2011 – Tham gia.
- QGTĐ 09.02, “Hạt nano quang từ trong công nghệ bao phủ bề mặt”, 2009 – 2011 – Tham gia.
- QG 07.02, “Cơ chế dẫn trong hệ vật liệu phản sắt từ một chiều Ca2CuO3 pha tạp Uranium”, 2007 – 2009 – Tham gia.

 Thanh Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :