Chân dung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Chân dung  >  
Xây dựng mô hình hợp tác giữa các trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp
(Nhân dân): Ngày 24-6, Ðại học Quốc gia Hà Nội (ÐHQGHN) tổ chức Hội thảo "Hợp tác đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp"" và ký bốn thỏa thuận quan trọng với các đối tác chiến lược. Liên thông, liên kết và hợp tác là đặc điểm cơ bản của ÐHQGHN.

Ðể phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi đơn vị thành viên, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả các nguồn lực chung, tích hợp được sự giao thoa của các trí tuệ liên ngành, ÐHQGHN xác định phải đẩy mạnh hợp tác trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp, coi đây là đặc trưng của mô hình đại học định hướng nghiên cứu. Hiện nay, ÐHQGHN đã triển khai ba mô hình liên kết: Liên kết trường - viện trong cùng hệ thống ÐHQGHN, liên kết các trường thuộc ÐHQGHN với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp bên ngoài; liên kết theo mô hình đơn vị phối thuộc đại học và viện nghiên cứu. Bước đầu các mô hình liên kết này đã phát huy hiệu quả trong việc huy động trí tuệ và điều kiện thực hành, thực tập,... Ngay sau khi kết thúc Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết bốn văn bản thỏa thuận hợp tác, đó là: Thỏa thuận Hợp tác về Khoa học - Công nghệ và giáo dục đào tạo giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và ÐHQGHN; Thỏa thuận Hợp tác giữa Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Công nghệ về gắn kết nghiên cứu, đào tạo với thực tiễn xã hội; Thỏa thuận Hợp tác về Khoa học - Công nghệ giữa ÐHQGHN và Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự; Thỏa thuận Hợp tác giữa Trường đại học Công nghệ - ÐHQGHN và Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch - ÐHQG thành phố Hồ Chí Minh.

 

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :