GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Phùng Xuân Nhạ

Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, 
Bí Thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Phùng Xuân Nhạ

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

5

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên

6

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7

Lê Quân

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Giám đốc ĐHQGHN

8

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

9

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Phùng Xuân Nhạ

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Kim Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

5

Nguyễn Văn Nội

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

6

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

7

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

8

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

9

Phạm Quang Minh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

10

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

11

Lê Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

12

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV

13

Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

14

Vũ Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

15

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

16

Nguyễn Viết Lộc

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

17

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

18

Nguyễn Đức Huy

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

19

Phạm Xuân Hoan

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Kế hoạch Tài chính

20

Vũ Văn Tích

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Khoa học công nghệ

21

Đinh Văn Toàn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

22

Phạm Hồng Tung

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển

23

Vũ Văn Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN

24

Nguyễn Đình Đức

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Đào tạo

25

Nguyễn Quý Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

26

Nguyễn Thị Anh Thu

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Hợp tác và Phát triển

27

Dương Văn Hợp

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Đinh Văn Toàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

3

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

4

Trần Quốc Bình

Ủy viên

Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN

5

Nguyễn Thị Thúy 

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

6

Trịnh Thị Thúy Giang

Ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

7

Cảnh Chí Dũng

Ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,
Trường ĐH Kinh tế

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :