GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN
Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1.

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Bí thường trực Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

3.

Phạm Bảo Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

5.

Vũ Hoàng Linh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

6.

Đỗ Tuấn Minh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ban Chấp hành

Đơn vị

1.

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2.

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Phạm Bảo Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Nguyễn Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

5.

Vũ Văn Thắng

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

6.

Trần Quốc Bình

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

7.

Nguyễn Đình Đức

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Đào tạo

8.

Phạm Xuân Hoan

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính

9.

Nguyễn Thị Anh Thu

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

10.

Vũ Văn Tích

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng Ban Khoa học  Công nghệ

11.

Trần Trí Trung

Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHQGHN, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế

12.

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

13.

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

14.

Nguyễn Việt Hà

Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

15.

Nguyễn Trúc Lê

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

16.

Nguyễn Quý Thanh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

17.

Nguyễn Hoàng Oanh

Bí thư Chi bộ Trường ĐH Việt Nhật

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật

18.

Nghiêm Xuân Huy

Bí thư Chi bộ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

19.

Nguyễn Thị Quế Anh

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa Luật

20.

Nguyễn Hoàng Sơn

Bí thư Đảng ủy Trung tâm Thông tin – Thư viện

Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện

21.

Lê Trung Thành

Bí thư Đảng ủy Khoa Quốc tế

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế

22.

Trương Ngọc Kiểm

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Bí thư Đoàn TN CSHCM ĐHQGHN, Phó trưởng ban Hợp tác và phát triển

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Phạm Bảo Sơn

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Trần Trí Trung

Ủy viên

Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế

3

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên

Chủ nhiệm Khoa Luật

4

Nguyễn Thu Hương

Ủy viên

Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính

5

Nguyễn Tiến Vinh

Ủy viên

Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

6

Nguyễn Tiến Thảo

Ủy viên

Phó Trưởng ban Đào tạo

7

Nguyễn Thị Thúy  Hà

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

 

6. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 7. Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đảng

Quản lý

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

(Đang cập nhật)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :