GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018

>>> Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN (09/9/2014)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

>>> Một số thay đổi về nhân sự Hội đồng ĐHQGHN (23/10/2014)

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Hà là thành viên Hội đồng ĐHQGHN

- Bổ nhiệm ông Đinh Văn Hường, Uỷ viên Hội đồng kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng ĐHQGHN

- Ông Nguyễn Ngọc Bình thôi là thành viên Hội đồng ĐHQGHN

- Bổ nhiệm các ông: Phạm Minh Chính - Bí thư Tỉnh uỷ Tỉnh Quảng Ninh, Ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN

1.

Ông Phùng Xuân Nhạ

Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN

2.

Ông Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Ông Nguyễn Kim Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN – Thư ký Hội đồng

6.

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

7.

Ông Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8.

Ông Nguyễn Văn Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

9.

Ông Nguyễn Hoà

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

10.

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

11.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

12.

Ông Lê Kim Long

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

13.

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

14.

Ông Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và CNSH

15.

Ông Nguyễn Ái Việt

Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

16.

Ông Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Quốc hội

17.

Ông Nguyễn Thế Thảo

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

18.

Ông Mai Trọng Nhuận

Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

19

Ông Phạm Minh Chính

Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh Quảng Ninh

20

Ông Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

21

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

 

 

 

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :