GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018

>>> Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN (09/9/2014)

>>> Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng ĐHQGHN (24/10/2014)

1.

Ông Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN

2.

Ông Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3.

Ông Nguyễn Kim Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN

5.

Ông Lê Quân

Phó Giám đốc ĐHQGHN

6.

Ông Đinh Văn Hường

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN – Thư ký Hội đồng

7.

Ông Trương Ngọc Kiểm

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN

8.

Ông Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

9.

Ông Nguyễn Văn Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10.

Ông Nguyễn Hoà

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

11.

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

12.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

13.

Ông Lê Kim Long

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

14.

Ông Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

15.

Ông Dương Văn Hợp

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

16.

Ông Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Quốc hội

17.

Ông Nguyễn Thế Thảo

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

18.

Ông Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

19.

Ông Phạm Minh Chính

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN

20.

Ông Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

21.

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

 

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :