Ban Giám đốc
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Ban Giám đốc
BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của ĐHQGHN.

Phụ trách lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; Tổ chức cán bộ; Hợp tác và Phát triển; Truyền thông.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Hợp tác và Phát triển; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Ngoại ngữ; Trường ĐH Việt – Nhật; Ban Quản lý Trường ĐH Việt – Nhật;  Khoa Quản trị Kinh doanh.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phụ trách lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; Đầu tư xây dựng; Phát triển dự án; Phát triển cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tuyển sinh; Khảo thí; xếp hạng, kiểm định, đảm bảo chất lượng; Xuất bản; Thi đua khen thưởng và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Khoa học – Công nghệ; Ban Quản lý các dự án; Trường ĐH Giáo dục; Trường ĐH Công nghệ; Bệnh viện ĐHQGHN; Khoa Y-Dược; Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN; Các viện nghiên cứu khoa học thành viên; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Nhà xuất bản ĐHQGHN; Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trọ khởi nghiệp; Văn phòng Chương trình Tây Bắc; Tạp chí Khoa học; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn

Phụ trách lĩnh vực công tác: 

Phụ trách các đơn vị: 

> Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonpb@vnu.edu.vn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan