GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đảng ủy
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

 

2. Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

4

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, Trưởng ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên

5

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

Lê Quân

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Giám đốc ĐHQGHN

7

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban thường vụ

Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Kim Sơn

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN

2

Nguyễn Hữu Đức

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

3

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

4

Nguyễn Văn Nội

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

Nguyễn Văn Kim

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

6

Đỗ Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

7

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

8

Phạm Quang Minh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

9

Nguyễn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

10

Lê Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

11

Đinh Văn Hường

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV

12

Vũ Văn Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN

13

Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN

14

Nguyễn Viết Lộc

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

15

Vũ Hoàng Linh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

16

Nguyễn Đức Huy

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

17

Phạm Xuân Hoan

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Kế hoạch Tài chính

18

Vũ Văn Tích

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Khoa học công nghệ

19

Đinh Văn Toàn

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

20

Phạm Hồng Tung

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển

21

Vũ Văn Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Phó Bí thư thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN

Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường ĐHNN

22

Nguyễn Đình Đức

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Đào tạo

23

Nguyễn Quý Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

24

Nguyễn Thị Anh Thu

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Trưởng ban Hợp tác và Phát triển

25

Dương Văn Hợp

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHQGHN

Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 

5. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Lê Quân

Ủy viên Thường vụ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Phó Giám đốc ĐHQGHN

2

Đinh Văn Toàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế

3

Nguyễn Thị Quế Anh

Ủy viên

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật

4

Trần Quốc Bình

Ủy viên

Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN

5

Nguyễn Thị Thúy 

Ủy viên

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

6

Trịnh Thị Thúy Giang

Ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :