ĐÀO TẠO
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học
Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo cử nhân liên ngành của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020

 (Thông tin cập nhật vào tháng 5/2015)

TT
Mã ngành
Tên ngành
I.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1.      
52440122
1. Khoa học vật liệu
2.      
52510406
2. Công nghệ kỹ thuật môi trường
3.      
52520403
3. Công nghệ hạt nhân
4.      
52440301
4. Khoa học Môi trường
5.      
52850101
5. Quản lí tài nguyên và môi trường
II.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6.      
52220113
6. Việt Nam học
7.      
52220212
7. Quốc tế học
8.      
52220340
8. Văn hóa học
9.      
52340401
9. Khoa học quản lý
10.      
52340107
10. Quản trị khách sạn
11.      
52320202
11. Khoa học thư viện
III.
Trường Đại học Công nghệ
12.  
Thí điểm
12. Kỹ thuật năng lượng
13.  
Thí điểm
13. Công nghệ vũ trụ
14.  
Thí điểm
14. Kỹ thuật sinh học
 
Tổng
12


 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :