Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học quản lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao ngành Khoa hoc quản lý nhằm đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy và tầm nhìn chiến lược, có khả năng đảm nhiệm được những cương vị quản lý quan trọng trong tương lai, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.1. Về kiến thức

Cử nhân chất lượng cao ngành Khoa học quản lý được cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức chuyên sâu về khoa học quản lý và những khoa học liên ngành khác, các kiến thức về quản lý hiện đại.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân chất lượng cao ngành Khoa học quản lý là những người có kỹ năng về lãnh đạo, quản lý; có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý; có kỹ năng tốt về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc.

1.3. Về năng lực

Cử nhân chất lượng cao ngành Khoa học quản lý có năng lực sáng tạo, phân tích và đánh giá; thích ứng nhanh và hợp lý trước những biến đổi của môi trường kinh tế - xã hội, có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục quần chúng thực hiện mục tiêu của tổ chức; có khả năng tiếp nhận, làm chủ tri thức khoa học công nghệ và khoa học quản lý hiện đại, giải quyết nhanh và hiệu quả các vấn đề của thực tiễn quản lý ở Việt Nam. Cử nhân chất lượng cao ngành Khoa học quản lý có thể đáp ứng được yêu cầu của các vị trí công tác quản lý ở cấp trưởng phòng, trưởng ban, quản đốc xí nghiệp và các vị trí công tác quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước hoặc tư nhân; làm nguồn để tuyển chọn vào các vị trí quản lý cao hơn hoặc tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo sau đại học.  

1.4. Về thái độ

Cử nhân chất lượng cao ngành Khoa học quản lý là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tính trung thực, lòng trung thành với Tổ quốc, với chế độ, có tinh thần dũng cảm trước những khó khăn, nguy hiểm; say mê và tận tụy với công việc. 

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 152 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                              32 tín chỉ

(Không tính GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên                   06 tín chỉ

-   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành           22 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                               36 tín chỉ

+ Bắt buộc                                 32 tín chỉ

+ Tự chọn                                  04 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                    44 tín chỉ

-  Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                       12 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :