Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Hàn Quốc phiên dịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC PHIÊN DỊCH

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

Cung cấp kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực sau:

- Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc.

- Lịch sử phát triển quốc gia.

- Đời sống chính trị, xã hội Hàn Quốc hiện tại.

- Quan hệ kinh tế, chính trị giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

 1.2. Về năng lực

Hình thành, củng cố và phát triển các năng lực sau:

- Năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ.

- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân tiếng Hàn Quốc có thể đảm nhận công tác dịch thuật từ tiếng Hàn Quốc ra tiếng Việt và ngược lại. Họ cũng có thể làm hướng dẫn viên du lịch hoặc làm việc trong khách sạn, bảo tàng có sử dụng tiếng Hàn Quốc.

 - Năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc liên quan đến chuyên môn của mình.

- Năng lực đương đầu với cạnh tranh trong nền kinh tế mở, thị trường.

 1.3. Về kĩ năng

Người học được rèn luyện các kĩ năng sau:

- Nắm bắt và xử lí thông tin.

- Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc dưới dạng nói, nghe, đọc, viết.

- Dịch thuật, hướng dẫn du lịch, phục vụ các hội nghị chuyên đề sử dụng tiếng Hàn Quốc.

 1.4. Về thái độ

- Giáo dục cho sinh viên lòng yêu nghề, tự bồi dưỡng, hoàn chỉnh để vươn lên trong sự nghiệp.

-          Biết hợp tác, làm việc theo nhóm, theo tập thể. Phấn đấu vì kết quả chung.

  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                   137 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

65 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

9 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

7 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

49 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

44 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

5/10 tín chỉ

 

- Khối kiến thức chuyên ngành:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

19 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

17 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :