Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Sư phạm Lịch sử

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức
Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Lịch sử nhằm trang bị cho người học:
- Các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học;
- Các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Lịch sử;
- Các kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và sư phạm.
1.2. Về kỹ năng
Chương trình nhằm giúp người học có được:
- Một số phương pháp cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về Lịch sử; về phương pháp và công nghệ trong dạy học Lịch sử;
- Khả năng tư duy sáng tạo, tính chủ động cao, có phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học;
- Kỹ năng tự học và học tập suốt đời;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
- Kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm.
1.3. Về năng lực
Sau khi học xong chương trình, người học có thể:
- Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;
- Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu;
- Làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí và xuất bản;
- Tiếp tục học lên ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ.
1.4. Về thái độ
          Chương trình nhằm hình thành ở người học:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo;
- Yêu nghề, nhiệt tình trong công tác;
- Ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 136 tín chỉ, trong đó 
- Khối kiến thức chung: 30  tín chỉ
(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)                               
- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên: 02  tín chỉ
+ Tự chọn: 02/04 tín chỉ.
- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành: 20  tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở của ngành: 41  tín chỉ
- Khối kiên thức chuyên ngành: 11 tín chỉ
+ Tự chọn: 11/15 tín chỉ
- Khối kiến thức nghiệp vụ: 27 tín chỉ
- Khoá luận tốt nghiệp: 05 tín chỉ

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :