Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH  KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TOÁN

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, luật pháp, giáo dục quốc phòng, toán và công nghệ thông tin...; những kiến thức cơ sở và chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, phân tích và kiểm toán.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo được trang bị các kỹ năng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán theo chuẩn Việt Nam và quốc tế; kỹ năng sử dụng máy tính; kỹ năng sống và làm việc phù hợp.

1.3. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học hay hoạt động thực tiễn; có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Anh) và tin học để thực hiện tốt các công việc trong các lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán, Phân tích tài chính, thích ứng với công việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài.

1.4. Về thái độ

Sinh viên được giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp; có lập trường chính trị vững vàng.

2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:  153 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                             39 tín chỉ

          (Không tính các môn GDTC và GDQP-AN), trong đó 

                    + Bắt buộc:            35 tín chỉ

                   + Tự chọn:              4/8 tín chỉ

- Khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên:                  24 tín chỉ

+ Bắt buộc:            21  tín chỉ

+ Tự chọn:             3/6 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                41 tín chỉ

 + Bắt buộc:            37 tín chỉ

 + Tự chọn :            4/8 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                   44 tín chỉ

+ Bắt buộc:            42 tín chỉ

+ Tự chọn:              2/8 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                              5 tín chỉ

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây<>

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :