KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm
Các Phòng thí nghiệm ĐHQGHN

>>> Cổng thông tin cơ sở vật chất của ĐHQGHN (đang xây dựng và cập nhật)

TT
Tên Phòng thí nghiệm
Thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
1
http://klept.com.vn
2
Phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai tiến bộ khoa học công nghệ
3
Phòng thí nghiệm tính toán hiệu năng cao
http://chemvnu.edu.vn  
4
Phòng thí nghiệm Hóa vô cơ
5
Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ
6
Phòng thí nghiệm Hóa phân tích
7
Phòng thí nghiệm công nghệ hóa
8
Phòng thí nghiệm hóa học dầu mỏ
9
Phòng thí nghiệm động học xúc tác
10
Phòng thí nghiệm hóa môi trường
11
Phòng thí nghiệm hóa dầu
12
PTN Hoá dược
13
Nghiên cứu Động lực và Môi trường biển.
 
14
Phòng thí nghiệm vật lý vô tuyến
 
 
 
 
 
 
 
15
Phòng thí nghiệm vật lý chất rắn
16
Phòng thí nghiệm nhiệt độ thấp
17
Phòng thí nghiệm vật lý đại cương
18
Phòng thí nghiệm vật lý quang phổ
19
Phòng thí nghiệm vật lý lý thuyết
20
Phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân
21
Phòng thí nghiệm tin học vật lý
22
Phòng thí nghiệm nhân học và sinh thái học
 
 
 
 
 
 
 
 
23
Phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và hóa sinh
24
Phòng thí nghiệm vi sinh vật học
25
Phòng thí nghiệm động vật có xương sống
26
Phòng thí nghiệm động vật không xương sống
27
Phòng thí nghiệm thực vật học
28
Phòng thí nghiệm tế bào, mô phôi và lý sinh
29
Phòng thí nghiệm di truyền học
30
Phòng thí nghiệm thực vật học
31
Phòng thí nghiệm khoa học vật liệu
 
32
Phòng thí nghiệm công nghệ môi trường và phát triển bền vững
 
33
Phòng thí nghiệm sinh học phân tử và công nghệ tế bào
 
34
Phòng thí nghiệm Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
 
35
Địa chất học Ứng dụng.
36
PTN Phân tích môi trường
 
 
 
37
PTN quan trắc phân tích và mô hình hoá môi trường
38
PTN công nghệ xử lý ô nhiễm các chất thải độc hại và khó phân huỷ trong môi trường
39
PTN công nghệ địa kỹ thuật, địa môi trường phục vụ xây dựng và giảm nhẹ tai biến
40
Phòng thí nghiệm thổ nhưỡng và môi trường đất
 
Trường Đại học Công nghệ
42
Phòng thí nghiệm Công nghệ Micrô và Nanô
43
Phòng thí nghiệm các hệ thống tích hợp thông minh SIS (5 phòng thí nghiệm vệ tinh)
44
Điện tử và Viễn thông
 
45
Nghiên cứu phát triển phần mềm
 
46
Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin
 
47
Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
 
48
Phòng thí nghiệm Mạng không dây và Truyền thông đa phương tiện
 
49
Phòng thí nghiệm Thông tin vô tuyến tốc độ cao và Anten thông minh
 
50
Phòng thí nghiệm chuyên đề Công nghệ Cơ điện tử và Thủy khí Công nghiệp
 
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
51
Công nghệ Sinh học
 
 
52
Phòng Enzyme và Protein
53
Phòng Công nghệ giống gốc nấm
54
Phòng Sinh học Tảo
55
Phòng sinh thái Vi sinh vật
56
Phòng Công nghệ lên men và phát triển sinh phẩm
57
Phòng nghiên cứu phát triển công nghệ cao
Viện Công nghệ Thông tin
58
Phòng thí nghiệm tin sinh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
59
Multimedia
 
60
PTN thực nghiệm ngôn ngữ
 
61
Trung tâm thiết kế và sản xuất hệ thống học liệu multimedia phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ với sự hỗ trợ của CNTT
 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
62
Bảo tàng nhân học
 
Trường Đại học Giáo dục
63
ĐTCS Tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên và chuyên gia đào tạo
 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
64
ĐTCS Xây dựng và phát triển thư viện điện tử
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :