KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm
Các Phòng thí nghiệm ĐHQGHN

>>> Cổng thông tin cơ sở vật chất của ĐHQGHN (đang xây dựng và cập nhật)

TT

Tên Phòng thí nghiệm

I

PTN trọng điểm cấp nhà nước

1

PTN Trọng điểm công nghệ Enzim và Protein

II

Trường ĐHKHTN

2

PTN Vật lý Năng lượng cao và Vũ trụ học

3

PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu

4

PTN Hóa dược

5

PTN Hóa Môi trường

6

PTN Nghiên cứu quản lý Biển

7

PTN Nghiên cứu Dự báo Thời tiết và Khí hậu

8

PTN Phân tích Môi trường                   

9

PTN Địa chất, Địa kỹ thuật, Địa môi trường và Thích ứng biến đổi khí hậu

10

TT Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững (CETASD)

11

TT Nano và năng lượng

12

TT Tính toán Hiệu năng cao

13

TT Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường (CEMM)

14

TT Động lực học Thủy khí Môi trường

15

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng khoa học phân tích

16

Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo

17

TT Khoa học Vật liệu

18

TT Hóa dầu

19

TT Ứng dụng Tin học trong Hóa học

20

TT Nghiên cứu Khoa học Sự sống

21

TT Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý (CARGIS)

22

TT Nghiên cứu Địa chất Ứng dụng

III

Trường ĐH Công nghệ

23

PTN trọng điểm Micronano

24

PTN Vật liệu và Từ tính Nano

25

Phòng công nghệ Vật liệu & Linh kiện lai nano

26

PTN Hệ thống Viễn thông

27

PTN Thông tin Vô tuyến, Cao tần và Anten

28

PTN Mô hình hóa và Mô phỏng

29

PTN Công nghệ Cơ điện tử và Thủy tin học

30

PTN MEMS

31

PTN các hệ thống tích hợp thông minh SIS

32

PTN Robottic

33

PTN Giám Sát Hiện Trường

34

PTN tương tác Người -Máy

35

PTN Công nghệ Tri thức

36

PTN An toàn thông tin

37

PTN Môi trường thông minh

38

PTN Tín hiệu và hệ thống

39

PTN Hợp tác Toshiba-UET về Công nghệ phần mềm

IV

Viện VSV và CNSH

40

Công nghệ Sinh học

41

Phòng Enzyme và Protein

42

Phòng Công nghệ giống gốc nấm

43

Phòng Sinh học Tảo

44

Phòng sinh thái Vi sinh vật

45

Phòng Công nghệ lên men và phát triển sinh phẩm

V

Viện Công nghệ Thông tin

46

PTN tin sinh

47

PTN các kỹ thuật xử lý nội dung số

48

PTN các hệ thống nhúng

VI

Trường Đại học Ngoại Ngữ

49

Multimedia

50

PTN thực nghiệm ngôn ngữ

51

Trung tâm thiết kế và sản xuất hệ thống học liệu multimedia phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ với sự hỗ trợ của CNTT

VII

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

52

Bảo tàng nhân học

53

Trung tâm nghiệp vụ báo chí truyền thông và bảo tồn văn hóa

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :