Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG NGÀNH HÓA HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TS. Phạm Hùng Việt
Trường ĐHKHTN
Chủ tịch
2
PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi
Trường ĐHKHTN
P. Chủ tịch
3
PGS.TS. Lê Thanh Sơn
Trường ĐHKHTN
Thư ký
4
GS.TS. Nguyễn Việt Bắc
Viện Hoá học - Vật liệu
nvbac_chem@yahoo.com
Uỷ viên
5
PGS.TS. Bùi Duy Cam
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
6
PGS.TS. Phan Minh Giang
TrườngĐHKHTN
phanminhgiang@yahoo.com
Uỷ viên
7
PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà
Trường ĐHKHTN
nguyencamha74@gmail.com
Uỷ viên
8
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
Khoa Y – Dược, ĐHQGHN
haipharm@yahoo.com
Uỷ viên
9
PGS.TS. Thái Hoàng
Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Uỷ viên
10
PGS.TS. Nguyễn Văn Nội
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
11
PGS.TS. Tạ Thị Thảo
Trường ĐHKHTN
tathithao@hus.edu.vn
Uỷ viên

 (Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :