Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG NGÀNH SINH HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Trường ĐHKHTN
Chủ tịch
2
PGS.TS. Dương Văn Hợp
Viện VSV& CNSH
P. Chủ tịch
3
TS. Nguyễn Lai Thành
Trường ĐHKHTN
Thư ký
4
GS.TS. Trương Việt Dũng
Khoa Y – Dược, ĐHQGHN
vietdung_hmu@yahoo.com.vn
Uỷ viên
5
PGS.TS. Nông Văn Hải
Viện Công nghệ Sinh học-
Uỷ viên
6
GS.TSKH. Trương Quang Học
Trung tâm NCTN&MT
Uỷ viên
 
7
PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
8
PGS.TS. Đinh Đoàn Long
Khoa Y Dược
Uỷ viên
9
PGS.TS. Trịnh Hồng Thái
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
10
PGS.TS. Nguyễn Đình Thành
Trường ĐHKHTN
nguyendinhthanh@hus.edu.vn
Uỷ viên
11
PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh
Trường ĐHKHTN
vinhnv_sh@vnu.edu.vn
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :