Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT - MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TS. Mai Trọng Nhuận
ĐHQGHN
Chủ tịch
2
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải
Trường ĐHKHTN
nguyenxuanhai@hus.edu.vn
P.Chủ tịch
3
PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn
Trường ĐHKHTN
Thư ký
4
PGS.TS. Đặng Văn Bào
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
5
PGS.TS. Đỗ Minh Đức
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
6
PGS.TS. Lưu Đức Hải
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
7
GS.TS. Nguyễn Cao Huần
Trường ĐHKHTN
huannc52@gmail.com
Uỷ viên
8
GS.TS. Phan Văn Tân
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên
9
PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
Trường ĐHKHTN
phamquangtuan@hus.edu.vn
Uỷ viên
10
TS. NgôĐức Thành
TrườngĐHKHTN
ngoducthanh@gmail.com
Uỷ viên
11
PGS.TS. Vũ Văn Tích
Trưởng Ban KHCN
Uỷ viên
12
TS. Hoàng Văn Thắng
Giámđốc TT NCTN&MT
Uỷ viên
13
PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng
Trường ĐHKHTN
Uỷ viên

(Danh sách gồm 13 người)

 

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :