Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Trường ĐHKT
nhson@vnu.edu.vn
Chủ tịch
2
TS. Vũ Anh Dũng
Trường ĐHKT
P.Chủ tịch
3
TS. Nguyễn Đăng Minh
Trường ĐHKT
Thư ký
4
PGS.TS. Phạm Văn Dũng
Trường ĐHKT
Uỷ viên
5
PGS. TS. Hoàng Văn Hải
Trường ĐHKT
Uỷ viên
6
GS. TS. Trương Quang Hải
Viện VNH & KHPT –ĐHQGHN
Uỷ viên
7
PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
8
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
Giám đốc ĐHQGHN
Ủy viên
9
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, khu vực HN
Uỷ viên
10
TS. Nguyễn Đức Thành
Trường ĐHKT
Uỷ viên
11
TS. Phạm Sỹ Thành
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :