Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VĂN HỌC – BÁO CHÍ

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
PGS.TS. Phạm Gia Lâm
Trường ĐHKHXH&NV
Chủ tịch
2
PGS.TS. Trần Nho Thìn
Trường ĐHKHXH&NV
P. chủ tịch
3
TS. Đặng Thị Thu Hương
Trường ĐHKHXH&NV
Thư ký
4
PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp
Viện trưởng Viện Văn học - Viện KHXH Việt Nam
Uỷ viên
5
PGS.TS. Đinh Văn Hường
Ban CT- CTHSSV- ĐHQGHN
Ủy viên
6
PGS.TS. Phạm Văn Khoái
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
7
PGS.TS. Đoàn Đức Phương
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
8
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Uỷ viên
9
PGS.TS. Dương Xuân Sơn
Trường ĐHKHXH&NV
sondx52@yahoo.com.vn
Uỷ viên
10
PGS.TS. Nguyễn Bá Thành
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
11
PGS.TS. Trần Ngọc Vương
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :