Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CÁC KHOA HỌC LỊCH SỬ

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
ĐHQGHN
Chủ tịch
2
PGS.TS. Nguyễn Văn Kim
Trường ĐHKHXH&NV
ngkim62@hn.vnn.vn
P.Chủ tịch
3
PGS.TS. Vũ Thị Phụng
Trường ĐHKHXH&NV
phungvt@vnu.edu.vn
Thư ký
4
GS.TS.Đỗ Thanh Bình
Trường ĐHSP Hà Nội
Ủy viên
5
PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung
Trường ĐHKHXH&NV
bekimkch@gmail.com
Ủy viên
6
PGS.TS. Trịnh Vương Hồng
Viện Lịch sử quân sự- BQP
Uỷ viên
7
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Trường ĐHKHXH&NV
Uỷ viên
8
PGS.TS. Vũ Văn Quân
Trường ĐHKHXH&NV
vuvanquan1963@gamil.com
Ủy viên
9
PGS.TS. Trần Thị Quý
Trường ĐHKHXH&NV
tranthiquy@yahoo.com
Ủy viên
10
PGS.TS. Phan Phương Thảo
Trường ĐHKHXH&NV
phthao62@yahoo.com
Ủy viên
11
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học
Ủy viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :