Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG NGÀNH LUẬT HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong Hội đồng
1
GS.TS. Phạm Hồng Thái
Khoa Luật- ĐHQGHN
thaihanapa@yahoo.com
Chủ tịch
2
PGS.TS. Trịnh Quốc Toản
Khoa Luật – ĐHQGHN
quoctoan@vnu.edu.vn
P. Chủ tịch
3
TS. Nguyễn Thị Quế Anh
Khoa Luật - ĐHQGHN
queanhthu@yahoo.com
Thư ký
4
GS.TSKH. Lê Văn Cảm
Khoa Luật - ĐHQGHN
lecam@vnu.edu.vn
Ủy viên
5
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí
Khoa Luật - ĐHQGHN
chinn1957@yahoo.com
Uỷ viên
6
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Khoa Luật - ĐHQGHN
dangdung 52pld@gmail.com
Uỷ viên
7
PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
Khoa Luật - ĐHQGHN
Uỷ viên
8
GS.TS. Lê Hồng Hạnh
Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý
Uỷ viên
9
GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Trường ĐH Luật Hà Nội
Uỷ viên
10
GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế
Khoa Luật- ĐHQGHN
quehtk@yahoo.com
Uỷ viên
11
PGS.TS. Lê Thị Thu Thuỷ
Khoa Luật – ĐHQGHN
Lethuthuy70@gmail.com
Uỷ viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :