Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH KHU VỰC HỌC VÀ QUỐC TẾ HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2013)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức trách trong HĐ
1
GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc
Viện VNH & KHPT- ĐHQGHN
ngocnq@vnu.edu.vn
Chủ tịch
2
GS.TS. Mai Ngọc Chừ
Trường ĐHKHXH&NV
mai_ngoc_chu@yahoo.com
P.Chủ tịch
3
TS. Phan Hải Linh
Trường ĐHKHXH&NV
linh_ph@yahoo.com
Thư ký
4
TSKH. Nguyễn Trọng Do
Chủ nhiệm khoa Quốc tế - ĐHQGHN
dont@vnn.vn
Uỷ viên
5
GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức
Trường ĐHSP Hà Nội
Ủy viên
6
PGS.TSKH. Trần Khánh
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Ủy viên
7
PGS.TS. Phạm Quang Minh
Trường ĐHKHXH&NV
phqminh@hotmail.com
Ủy viên
8
PGS.TS. Lâm Bá Nam
Trường ĐHKHXH&NV
namlb@vnu.edu.vn
Ủy viên
9
PGS.TS. Hoàng Khắc Nam
Trường ĐHKHXH&NV
hknam84@yahoo.com
Ủy viên
10
GS.TS. Đỗ Tiến Sâm
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Ủy viên
11
PGS.TS. Phạm Hồng Tung
Viện VNH&KHPT
tungph@vnu.edu.vn
Ủy viên

(Danh sách gồm 11 người)

 Ban Khoa học Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :