Thi đua - Khen thưởng
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Tổng quan  >   Thi đua - Khen thưởng
Các danh hiệu thi đua khen thưởng

Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2012
Số TT
Danh mục
Số lượng
1
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
- tập thể: 176
- cá nhân: 297
2
Cờ thi đua của ĐHQGHN
03
3
Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo
01
4
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD-ĐT
16
5
Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN
190
6
Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN
172
7
Đơn vị Lao động xuất sắc
10
8
Kỷ niệm chương  Vì sự nghiệp Giáo dục
07
9
Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của ĐHQGHN
05
10
Học sinh đạt giải Quốc gia
47: (3 giải Nhất, 18 giải Nhì, 26 giải Ba)
11
Nhà giáo Nhân dân
05
12
Nhà giáo ưu tú
14
13
Khen thưởng đột xuất 2011
- tập thể: 13
- cá nhân: 125
 
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2011
Số TT
Danh mục
Số lượng
1
Huân chương Hồ Chí Minh
01: Trường ĐHKHXH&NV
2
Huân chương Độc lập hạng Nhất
01: Trường ĐHKHTN
3
Huân chương lao động hạng Nhì
- tập thể: 01
- cá nhân:02
4
Huân chương lao động hạng Ba
- tập thể: 01
- cá nhân: 03
5
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- tập thể: 03
- cá nhân: 07
6
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
- tập thể: 104
- cá nhân: 253
7
Cờ thi đua của ĐHQGHN
03
8
Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT
02
9
Cờ thi đua của Chính phủ
01
10
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT
18
11
Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN
140
12
Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN
101
13
Đơn vị Lao động xuất sắc
11
14
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục
19
15
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển của ĐHQGHN
06
16
Học sinh đạt giải Quốc gia
72: (4 giải Nhất, 29 giải Nhì, 30 giải Ba và 9 giải Khuyến khích)
17
Khen thưởng đột xuất 2011
- tập thể: 13
- cá nhân: 124
 
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2010
STT
Danh mục
Đơn vị / Số lượng
1
Huân chương Hồ Chí Minh
ĐHKHXH&NV
2
Huân chương Lao động hạng Nhì
- tập thể: 0
- cá nhân:1
3
Huân chương Lao động hạng Ba
- tập thể: 8
- cá nhân: 14
4
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- tập thể: 16
- cá nhân: 13
5
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
Cá nhân: 370
Tập thể: 76
6
Cờ thi đua của ĐHQGHN
03
7
Cờ thi đua của Chính phủ
01
8
Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ GD-ĐT
19
9
Chiến sĩ Thi đua cấp ĐHQGHN
147
10
Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN
77
11
Đơn vị Lao động Xuất sắc
12
12
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục
15
13
Bằng Tiến sĩ Danh dự
06
14
Kỷ niệm chương ĐHQGHN
09
15
Nhà giáo Nhân dân
20
16
Nhà giáo Ưu tú
50
17
Học sinh đạt giải Quốc gia
52
(nhất:05 ; nhì:24 ; ba:23 )
18
Học sinh đạt giải Olympic quốc tế
02
19
Học sinh đạt giải Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương
02
20
Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu ĐHQGHN
Giải thưởng 5 năm (2006 – 2010): 04
Giải thưởng năm 2010: 05
Giải thường Khoa học trẻ: 02
 
Thống kê số liệu về các danh hiệu thi đua khen thưởng
TT
Danh mục
Trước 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tổng cộng
1
Huân chương sao vàng
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
Huân chương Hồ chí Minh
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
Huân chương độc lập các hạng
9
1
1
 
 
 
 
 
11
4
Huân chương lao động hạng Nhất
14
5
1
 
 
2
1
 
23
5
Huân chương lao động hạng Nhì
49
5
5
2
1
 
3
 
67
6
Huân chương lao động hạng Ba
123
27
28
32
28
25
28
 
301
7
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
232
66
47
19
37
49
35
 
475
8
Giải thưởng Nhà nước
16
 
 
 
 
 
 
 
16
9
Giải thưởng Hồ Chí Minh
14
 
 
 
 
 
 
 
14
10
Nhà giáo nhân dân
25
 
 
5
 
23
 
 
53
11
Nhà giáo ưu tú
100
 
 
25
 
55
 
 
180
12
Cờ thi đua của Chính phủ
2
 
2
1
1
 
1
 
8
13
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
2
 
2
 
 
 
 
 
4
14
Chiến sĩ thi đua toàn quốc
2
 
2
 
1
1
1
 
7
15
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
 
 
 
13
16
18
23
 
70
16
Các loại huy chương
 
 
 
 
 
 
 
 
961
17
Huân chương Quốc công CH Pháp
 
 
 
 
1
 
 
 
1
18
Giải thưởng Cành cọ hàn lâm CH Pháp
 
 
 
 
2
 
 
 
2
19
HS đoạt giải quốc tế
39
8
7
8
9
8
12
 
91
20
HS đoạt giải quốc gia
32
 
 
55
45
28
31
 
191
21
Cờ thi đua của ĐHQGHN
4
3
1
3
6
1
3
 
23
22
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
886
206
312
128
197
166
156
 
2051
23
Tập thể LĐXS
78
99
83
144
181
197
185
 
967
24
Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN
575
127
50
123
112
131
125
 
1243
25
Bằng tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN
8
1
1
 
2
1
4
 
17
26
Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN
300
786
255
157
131
150
151
 
1830
28
Kỷ niệm chương VSNPT ĐHQGHN
 
 
 
1960
7
47
31
 
2045
29
GT công trình KHTB ĐHQGHN
 
5
 
10
4
7
 
 
26
 

 Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: