SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Văn bản - Biểu mẫu
Văn bản liên quan

 
1
Quy định về công tác Học sinh - Sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ban hành theo Quyết định số 2875/QĐ-CT&HSSV, ngày 18/8/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)
2
3
Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ban hành theo Quyết định số 597 /CT-HSSV, ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN)
4
Hướng dẫn việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ban hành theo Quyết định số 25/CT-HSSV ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc ĐHQGHN)
5
Hướng dẫn xét tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2010
(Công văn số 3388 /ĐHQGHN-CTHSSV ngày 22/11/2010)
6
Văn bản tuyên truyền và quán triệt nhiệm vụ kê khai dữ liệu của CBVC & HSSV
(Công văn số 609/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 04/03/2011)
7
Hướng dẫn công tác Học sinh - Sinh viên đầu năm học 2010-2011
(Văn bản số 2447/HD-CT&HSSV ngày 23/8/2010)
8
(Kèm theo Quyết định số 156 QĐ/TN - ĐHQGHN ngày 20/ 4 /2011 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội)
9
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)
10
Văn bản quy phạm liên quan đến công tác Đào tạo và công tác Học sinh sinh viên
I - CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.1. CHÍNH QUY
1.2.  KHÔNG CHÍNH QUY
1.3. SAU ĐẠI HỌC
II. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH SINH VIÊN
- Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2010 (Công văn số 805/HD-CT&HSSV ngày 09/03/ 2010) 1174
- Quản lý sinh viên nước ngoài đến học tại ĐHQGHN (Công văn số 4569/CT-HSSV ngày 10/12/2007) 1173
-Quy định về việc phong tặng Bằng Tiến sỹ danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 157/CT-HSSV ngày 17/9/2002) 1133
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: