ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong Hội đồng

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chuyên gia cao cấp, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Chủ tịch

2.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

3.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

4.

PGS.TS Lê Quân

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Ủy viên

5.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Ủy viên

6.

PGS.TS. Phạm Quang Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

Ủy viên

7.

TS. Đỗ Tuấn Minh

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Ủy viên

8.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

9.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

10.

PGS.TS. Lê Kim Long

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN     

Ủy viên

11.

TS. Nguyễn Viết Lộc

Chánh Văn phòng ĐHQGHN

Ủy viên

12.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

Ủy viên

13.

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

Ủy viên

14.

PGS.TS Nguyễn Hiêu

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN

Ủy viên

15.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu

Trưởng Ban Hợp tác & Phát triển, ĐHQGHN

Ủy viên

16.

TS. Phạm Xuân Hoan

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN

Ủy viên

17.

PGS.TS. Đinh Văn Hường

Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV ĐHQGHN

Ủy viên

18.

TS. Đinh Văn Toàn

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

Ủy viên

19.

TS. Sái Công Hồng

Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

Ủy viên

20.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN

Ủy viên

21.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam

Ủy viên

22.

PGS.TS. Mai Văn Trinh

Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

23.

TS. Trần Thị Hoài

Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Thư ký

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :