Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Bàn về thẩm định chương trình đào tạo chuyển đổi 2012
Sáng 30/06/2012, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyển đổi 2012 của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc cho biết hiện nay, ĐHQGHN đang trong giai đoạn chuyển đổi đào tạo theo chiều sâu về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo mô hình thống nhất. Và mục tiêu của Hội đồng thẩm định lần này nhằm tăng tính tương thông giữa các chương trình đào tạo trong từng nhóm ngành, khối ngành và trong toàn ĐHQGHN, giữa các bậc đào tạo đại học và sau đại học; sắp xếp, hệ thống các môn học, giảm số môn học trong một chương trình, tăng số tín chỉ của một môn học; tăng tính quốc tế, tính thực tiễn của các chương trình đào tạo, chương trình đào tạo phải đáp ứng nhu cầu xã hội…

Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh đến việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các chương trình, Hội đồng thẩm định sẽ dựa trên cơ sở chuẩn đầu ra đó để thẩm định, đánh giá các chương trình đào tạo chuyển đổi; đồng thời tham khảo các chương trình đào tạo quốc tế; tăng tính chủ động, sáng tạo của người học thông qua hệ thống các môn học tự chọn.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, góp ý và thống nhất phương thức thực hiện, kế hoạch triển khai công tác thẩm định. Hệ thống những tài liệu, văn bản, hướng dẫn các chương trình đào tạo sẽ do Ban đào tạo, ĐHQGHN xây dựng và cung cấp cho các thành viên Hội đồng.

Năm nay, toàn ĐHQGHN sẽ có 12 Hội đồng thẩm định, nghiệm thu trên 330 chương trình đào tạo chuyển đổi, bao gồm các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

 

 QT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :