Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Danh sách chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN năm 2007
Tin từ Khoa Sau đại học - ĐHQGHN, năm 2007 có 28 học viên được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN, trong đó Trường ĐHKHTN có 13 học viên, Trường ĐHKHXH&NV: 4 học viên, Đại học Công nghệ: 6 học viên; Đại học Ngoại ngữ: 3 học viên, Khoa Sư phạm: 2 học viên.

 

 

Cụ thể như sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

CHUYÊN NGÀNH
ĐÀO TẠO

I.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Trần Tất Đạt

04/03/1982

Hà Nội

Phương trình vi phân và tích phân

2

Phạm Thế Tân

17/09/1980

Hải Dương

Vật lý chất rắn

3

Vũ Phương Liên

24/10/1982

Hà Nội

Hóa lý thuyết và
hóa lý

4

Nguyễn Thị Hồng Loan

18/08/1982

Hải Dương

Hóa sinh học

5

Trần Mạnh Trí

09/08/1981

Tuyên Quang

Hóa hữu cơ

6

Hà Thị Bích Ngọc

23/05/1982

Hải Phòng

Hóa sinh học

7

Trần Thị Thanh Huyền

10/01/1982

Hải Dương

Vi sinh vật học

8

Trần Đăng Quy

28/01/1980

Hà Nội

Địa hóa học

9

Trần Anh Tuấn

28/02/1977

Thanh Hóa

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

10

Ngô Văn Giới

04/09/1980

Hải Dương

Môi trường đất và nước

11

Phạm Thanh Hà

19/06/1982

Hà Nội

Môi trường đất và nước

12

Nguyễn Viết Khoa

21/04/1963

Hà Nội

Môi trường đất và nước

13

Nguyễn Quang Minh

11/02/1974

Hà Tây

Môi trường đất và nước

II.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1

Nguyễn Thị Năm Hoàng

16/05/1982

Ninh Bình

Văn học Việt Nam

2

Đỗ Thu Lan

15/08/1978

Hà Nội

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

3

Nguyễn Phương Liên

12/09/1980

Hà Nội

Lý luận văn học

4

Đinh Thị Phương Thảo

31/03/1967

Hà Nội

Xã hội học

III.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

1

Đỗ Ngọc Chung

29/05/1981

Hà Tây

Vật liệu và linh kiện Nanô

2

Trần Thị Dung

06/08/1982

Thái Bình

Vật liệu và linh kiện Nanô

3

Đặng Thanh Hải

23/03/1982

Nghệ An

Hệ thống thông tin

4

Lê Thị Kim Nga

02/03/1978

Quảng Ngãi

Khoa học máy tính

5

Nguyễn Đình Nghĩa

10/09/1978

Bắc Ninh

Truyền dữ liệu
 và mạng máy tính

6

Nguyễn Thị Quyên

14/11/1982

Nam

Kỹ thuật
Viễn thông

IV.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

1

Hoàng Văn Tiến

19/05/1976

Thái Bình

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

2

Trần Thị Minh Thục

06/07/1977

Nam Định

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

3

Nguyễn Thanh Vân

06/03/1976

Hà Nội

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

V.

KHOA SƯ PHẠM

1

Bùi Đức Tú

22/12/1961

Nghệ An

Quản lý giáo dục

2

Nguyễn Văn Đệ

10/08/1959

Hà Tĩnh

Quản lý giáo dục

 Danh sách gồm 28 học viên.

 V.A
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :