Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2007
Theo Quyết định số 2079/SĐH ngày 12/6/2007 của Giám đốc ĐHQGHN, điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007vào các đơn vị thuộc ĐHQGHN như sau:

 

 

 

 

TT

Ngành/Chuyên ngành

đào tạo

Điểm
trúng tuyển

Số thí sinh
trúng tuyển

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Toán học; Cơ học

10.0

48

2

Vật lý

11.5

13

3

Hoá học

11.5

28

4

Sinh học

11.5

27

5

Địa lý

10.0

7

6

Địa chất

10.0

1

7

Khí tượng; Thủy văn; Hải dương

10.0

4

8

Khoa học môi trường

10.0

13

Tổng:

141

16

Hóa học
(Liên kết với Viện Hóa học)

10.0

7

Tổng số:

148

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1

Báo chí

12.0

10

2

Đông phương học

13.0

8

3

Hán nôm

12.5

4

4

Văn học

14.5

24

5

Du lịch học

13.5

9

6

Triết học

13.0

17

7

Xã hội học

13.0

10

8

Ngôn ngữ học

12.0

18

9

Lịch sử

12.5

20

10

Tâm lý học

12.5

10

11

Lưu trữ và quản trị văn phòng

13.0

8

12

Quản lý khoa học và công nghệ

10.5

7

13

Quốc tế học

12.0

10

14

Chính trị học

10.0

1

15

Thông tin - thư viện

12.0

5

Tổng:

161

16

Hán Nôm
(Liên kết với Viện Hán Nôm)

11.5

2

17

Chính sách khoa học và công nghệ

(Liên kết với Viện CL-CSKHCN)

15.0

2

Tổng số :

165

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (Chỉ tuyển sinh đợt 1)

1

Tiếng Anh

11.5

143

2

Tiếng Nga

11.5

7

3

Tiếng Pháp

11.5

20

4

Tiếng Trung Quốc

11.5

29

Tổng:

199

5

Tiếng Anh
(Liên kết với ĐH Thái Nguyên)

10

27

Tổng số:

226

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

1

Công nghệ thông tin

Công nghệ phần mềm

10.0

19

Hệ thống thông tin

10.0

15

Khoa học máy tính

10.0

4

Truyền dữ liệu và mạng máy tính

10.0

5

2

Công nghệ Điện tử-Viễn thông

10.0

10

Tổng:

53

3

Công nghệ thông tin
(Liên kết với ĐH Hồng Đức)

10.0

0

Tổng số:

53

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

1

Kinh tế chính trị

10.0

4

2

Kinh tế đối ngoại

10.0

0

3

Quản trị kinh doanh

10.5

9

Tổng số:

13

VI. KHOA LUẬT

1

Luật học

Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật

12.0

13

Luật dân sự

11.0

12

Luật hình sự

11.0

11

Luật kinh tế

12.0

22

Luật quốc tế

10.5

6

Tổng số:

64

VII. KHOA SƯ PHẠM

1

Quản lý giáo dục

11.5

28

2

Sư phạm Toán

12.0

6

3

Sư phạm Vật lý

12.5

2

4

Sư phạm Hóa học

12.5

1

5

Sư phạm Sinh học

12.5

3

Tổng số:

40

VIII. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

Quản trị kinh doanh
(Chương trình đào tạo quốc tế)

12.5

15

Tổng số:

15

IX. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1

Triết học

Chủ nghĩa xã hội khoa học

13.0

2

Triết học

12.5

11

2

Lịch sử

12.0

9

3

Kinh tế chính trị

10.5

14

Tổng số:

36

X. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Khoa học môi trường

10.0

1

Tổng số:

1

 M.H
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :