Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Đề cương chi tiết môn thi cơ sở Kĩ năng thực hành tiếng Anh

 

 

Ngày 01/07/2011, ĐHQGHN ban hành quyết định số 1921 /QĐ-ĐT Đề cương chi tiết môn thi cơ sở tuyển sinh sau đại học Kĩ năng thực hành tiếng Anh.
 

Nội dung của bài thi bao gồm hai mặt tương ứng và quy định lẫn nhau:

- Kiến thức chung thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, các chủ đề thí sinh đã học qua các chương trình thực hành tiếng Anh tại các khoa chuyên ngoại ngữ của các trường đại học Việt Nam và nước ngoài.

- Kĩ năng thực hành tiếng Anh trình độ đại học chuyên ngữ.

Hình thức bài thi

* Bài thi gồm 2 phần riêng biệt:

1. Đề thi (TEST PAPER) gồm 4 nội dung đã quy định tại phần Cấu trúc bài thi

2. Tờ trả lời câu hỏi (ANSWER SHEET) gồm 2 trang:

- 1 trang cho 3 phần Nghe hiểu, Cấu trúc và diễn đạt bút ngữ, Đọc hiểu.

- 1 trang cho phần Viết bài luận.

* Câu hỏi và trả lời dưới dạng trắc nghiệm (multiple choice), trừ phần Viết bài luận.

Cấu trúc bài thi: gồm 4 phần:

Phần I - Nghe hiểu (Listening Comprehension): 35 phút, gồm 50 câu hỏi, được chia thành 3 phần (Part):

Part A: Nghe một đoạn hội thoại ngắn và một câu hỏi, tìm một câu trả lời đúng trong 4 phương án trả lời, tổng cộng có 30 đoạn hội thoại và câu hỏi.

Part B: Nghe một số đoạn hội thoại dài và một số câu hỏi sau mỗi đoạn, cách trả lời giống phần A, tổng cộng 8 câu hỏi.

Part C: Nghe một số đoạn đọc ngắn (lecture). Sau mỗi đoạn nghe có 3 đến 5 câu hỏi. Cách trả lời như hai phần trên, tổng cộng 12 câu hỏi.

Phần II - Cấu trúc và diễn đạt bút ngữ (Structure & Written Expression): 25 phút, gồm 40 câu hỏi chia thành 2 phần:

Part 1: Chọn một phương án đúng để hoàn thành câu, gồm 15 câu.

Part 2: Nhận dạng một lỗi ngữ pháp trong một câu, gồm 25 câu.

Phần III- Đọc hiểu (Reading Comprehension): 55 phút, gồm 5 đoạn trích tiếng Anh (khoảng 200 đến 400 từ mỗi đoạn), sau mỗi đoạn có 10 câu hỏi, tổng cộng toàn bài có 50 câu hỏi.

Phần IV- Viết bài luận (Essay Writing): 45 phút, yêu cầu viết một bài luận có độ dài từ 250 đến 300 từ, chọn 1 trong 3 chủ điểm cho trước theo văn phong tiếng Anh học thuật.

>> Xem chi tiết tại đây

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :