Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Kế hoạch đào tạo sinh viên năm thứ nhất năm học 2011 - 2012 thuộc Nhiệm vụ Chiến lược

Thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên thuộc NVCL năm thứ nhất năm học 2011-2012.
+ Tổ chức học hè năm học 2010-2011 cho sinh viên QH 2010
Sau kì kiểm tra trình độ C1 ngày 28/5/2011, các sinh viên chưa đạt chuẩn đã tiếp tục ở lại học tập hè từ ngày 6/6/2011 đến ngày 2/7/2011. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức sát hạch trình độ C1 vào 2/7/2011. Sau khi thi, Trường Đại học Ngoại ngữ bàn giao sinh viên trở về các trường chủ quản. Các trường có NVCL tổ chức đào tạo các sinh viên NVCL theo kế hoạch riêng của mình. Sau kỳ thi 02/7/2011, các sinh viên không đạt chuẩn tiếng Anh phải ngừng học tập tại chương trình đào tạo NVCL. Việc chuyển các sinh viên không đạt chuẩn do Thủ trưởng đơn vị thực hiện theo các quy định hiện hành của ĐHQGHN.
+ Tổ chức đào tạo sinh viên năm thứ nhất QH 2011 năm học 2011-2012
ĐHQGHN tiếp tục đào tạo tập trung sinh viên năm thứ nhất QH 2011 năm học 2011-2012 các chương trình đào tạo NVCL tại trường Đại học Ngoại ngữ.
Hỗ trợ củng cố và nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên sau khi kết thúc hai học kỳ chính tại Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ có nhiệm vụ sau:
- Tổ chức học hè cho sinh viên NVCL chưa đạt chuẩn tiếng Anh sau khi kết thúc trình độ C1;
- Hỗ trợ sinh viên về kiến thức ngôn ngữ (như giải thích các hiện tượng từ ngữ khó, cách hiểu,...), và củng cố các kĩ năng (trình bày, đặt câu hỏi, nghe ghi tóm tắt, viết báo cáo…) cùng với các giảng viên dạy các môn chuyên môn bằng tiếng Anh nếu các trường có sinh viên NVCL yêu cầu. Thời gian khoảng từ 2 đến 3 tiêt học/tuần trong học kỳ II;…
Các đơn vị có NVCL
- Phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên NVCL sớm ổn định và tập trung học tập đạt kết quả cao nhất trong năm học đầu tiên theo các văn bản hiện hành của ĐHQGHN. Trong học kỳ II, bố trí thời lượng các môn học, nội dung các môn không quá nặng để không ảnh hưởng đến mục tiêu tập trung đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ.

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :