Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Một số quyết định mới về cơ cấu tổ chức của Văn phòng ĐHQGHN

Ngày 10/07/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành các quyết định về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng ĐHQGHN, theo đó:

Quyết định thành lập Phòng Hành chính (2275/QĐ-TCCB), Phòng Thư ký tổng hợp (2276/QĐ-TCCB) trực thuộc Văn phòng ĐHQGHN. Giao Chánh Văn phòng quy định cụ thể cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ.

Đổi tên phòng Tài vụ thành Phòng Kế hoạch – Tài vụ (2277/QĐ-TCCB); chấm dứt hoạt động của Phòng Hành chính – Tổng hợp (2278/QĐ-TCCB).

Phòng Hành chính, Phòng Thư ký tổng hợp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Phòng Hành chính - Tổng hợp bàn giao.

 

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :