Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT

Ngày 11/07/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 600/TB-BGDĐT về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT.

Kết quả sơ duyệt danh sách hồ sơ NGND, NGƯT đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành phiên họp toàn thể lần thứ hai của Đại học Quốc gia Hà Nội là:

 

Danh sách Nhà giáo Nhân dân

1
 
PGS.TS Nguyễn Hữu Chinh
 
Giảng viên cao cấp khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2
GS.TS Bạch Thành Công
Chủ nhiệm khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
3
 
PGS.TS Hồ Sĩ Đàm
Giảng viên cao cấp khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ,Đại học quốc gia Hà Nội
4
 
GS.TS Trần Tân Tiến
Giảng viên cao cấp khoa Khí tượng-Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 
Danh sách Nhà giáo Ưu tú

1
PGS.TS Ngô Sỹ Lương
Giảng viên khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
2
PGS.TS Lâm Bá Nam
Chủ nhiệm bộ môn Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
3
PGS.TS Nguyễn Văn Nội
Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
4
PGS.TS Nguyễn Thị Quỳ
Nguyên Giảng viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
5
PGS.TS Trần Thị Quý
Chủ nhiệm khoa Thông tin, Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
6
PGS.TS Nguyễn Văn Ri
Chủ nhiệm bộ môn Hóa Phân tích, khoa Hóa, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
7
PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa
Phó Chủ nhiệm khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
8
PGS.TS Nguyễn Văn Quảng
Phó Chủ nhiệm khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
9
PGS.TS Bạch Gia Dương
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
10
PGS.TS Lê Sỹ Giáo
Chủ nhiệm bộ môn Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
11
PGS.TS Hoàng Chí Thành
Giảng viên chính khoa Toán-Cơ-Tin học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
12
PGS.TS Trần Quang Vinh
Chủ nhiệm bộ môn Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, khoa Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội
13
PGS.TS Nhữ Thị Xuân
Giảng viên khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
14
GS.TS Nguyễn Năng Định
Chủ nhiệm bộ môn Vật lý liên kết, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
15
PGS.TS Hoàng Hồng
Chủ nhiệm bộ môn Lý luận Sử học, Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 Bộ Giáo dục và Đào tạo - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :