Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp

Ngày 15/10/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 3668/QĐ-ĐHQGHN về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN

>>> Chi tiết quyết định 3668/QĐ-ĐHQGHN

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :